Önkormányzati koncepció, stratégia, programok

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat jövő év végéig elkészíti Kiskunfélegyháza Város Településfejlesztési koncepcióját, Településképi arculati kézikönyvét, Településképi rendeletét és Településrendezési eszközeit.

A tervezés folyamatának megkezdéséről Lakossági fórumot tart az önkormányzati főépítész 2017. június 12-én délután 4 órakor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében.

A fórum témájáról bővebben lehet olvasni az „Előzetes Partnerségi Tájékoztató”-ban, amely az önkormányzati hirdetőtáblán és Kiskunfélegyháza város honlapján is megtalálható.

A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017.(III.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Észrevételek írásos közlésére 2017. június 30-ig van mód, elektronikusan a martonti@kiskunfelegyhaza.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájába címezve (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.).

 Előzetes Partnerségi Tájékoztató letöltése

Csányi József

polgármester

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30-i rendes ülésén 181/2016 (VI.30.) határozatszámon módosítás és kiegészítés nélkül elfogadta Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2016. évi felülvizsgálatát. Az ITS megismerés céljából az alábbi hivatkozást használva tölthető le PDF formátumban.

Felülvizsgált ITS (2016) letöltése

A megalapozó vizsgálat letöltése

Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója

(2015 – 2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Szolgáltatás-tervezési Koncepciója

(2015)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Közművelődési Koncepciója

(2012-2017)

Közművelődési koncepciónk alapelve, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzati, és az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és a finanszírozás módját.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Gazdasági Programja

(2015-2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

(2015)

Letöltés