Önkormányzati koncepció, stratégia, programok

Tájékoztató

Tisztelt Lakosok, Véleményező Partnerek!

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat a „Leromlott városi területek rehabilitációja” elnevezésű „TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001” azonosító számú fejlesztési projekt Liget utcai és Alpári úti helyszínét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította és a projekt megvalósítása érdekében megindítja a helyszínre vonatkozó Településrendezési eszközök módosítását.

A jelenlegi (2011-ben elfogadott) rendezési terv alapján üzletház, kistársasházas beépítés, zöldterületi attrakciók és különleges rekreációs funkciók kaphattak volna itt helyet, ám forrás hiányában nem tudtak megvalósulni. A „Leromlott városi területek rehabilitációja” projekt viszont fejlesztési lehetőséget kínál a következő tartalommal:

Liget utcai sporttelepen:

 • meglévő szolgálati lakás részleges bontással történő átalakítása és teljes felújítása
 • új polgárőrség épület építése
 • extrém sportpálya létesítése
 • fitness pálya létesítése
 • lovas egyesület lovas pálya kialakítása
 • kutyás egyesület kutyás pálya kialakítása
 • kerti pavilon/rendezvénytér építése
 • játszótér kialakítása
 • parkolók kialakítása
 • ingatlan teljes kerületén kerítés létesése kapukkal
 • térfigyelő rendszer létesítése
 • térvilágítás létesítése
 • futópálya rekonstrukciója
 • streetball pálya létesítése

Az Alpári út 1. szám alatt az épületek felújítása, átalakítása mellett kerti pavilon és rendezvénytér épülhet, játszótér, közösségi kert alakulhat ki és a közlekedési felületek bővítésére, javítására kerülhet sor.

Az építési és zöldfelület-alakítási program végrehajtásához beavatkozások szükségesek városunk Településszerkezeti tervében és Helyi Építési Szabályzatában. A módosítás tervanyaga elkészült, ezennel véleményezésre bocsátom.

A módosítás tervéről Lakossági fórumot tart az önkormányzati főépítész 2017. szeptember 4-én délután 4 órakor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében.

A módosítási tervanyag az önkormányzati hirdetőtáblán nyomtatott formában betekinthető, elektronikus formában pedig megtalálható a következő web-helyen:

https://ujleptekbt.hu/tervanyag/kiskunfelegyhaza/folyamatban/modositasi_tervanyag.pdf

A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017.(III.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Észrevételek írásos közlésére 2017. szeptember 12-ig van mód, elektronikusan a martonti@kiskunfelegyhaza.hu címre küldött levélben, postán vagy személyesen pedig a Polgármesteri Hivatal főépítészi irodájába eljuttatva (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.).

Csányi József

polgármester

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30-i rendes ülésén 181/2016 (VI.30.) határozatszámon módosítás és kiegészítés nélkül elfogadta Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2016. évi felülvizsgálatát. Az ITS megismerés céljából az alábbi hivatkozást használva tölthető le PDF formátumban.

Felülvizsgált ITS (2016) letöltése

A megalapozó vizsgálat letöltése

Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója

(2015 – 2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Szolgáltatás-tervezési Koncepciója

(2017)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Közművelődési Koncepciója

(2012-2017)

Közművelődési koncepciónk alapelve, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzati, és az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és a finanszírozás módját.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Gazdasági Programja

(2015-2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

(2017)

Letöltés

A KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG TÉRSÉGI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

(2011)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programja

(2017)

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban fogadta el a „Local Agenda 21” elnevezésű akció programját a fenntartható fejlődésről. A nemzetközi program alapján készült el 2010 évben először az önkormányzatunkra vonatkozó tanulmány a fenntartható fejlődés biztosításáról Kiskunfélegyházán, melynek teljes körű felülvizsgálata egységes szerkezetben 2017 évben valósult meg.

Letöltés