Önkormányzati koncepció, stratégia, programok

Tájékoztató

Elkészült Kiskunfélegyháza Város Településképi arculati kézikönyve és Településképi rendelete.

Az elkészült tervezetekrőlLakossági fórumot tart az önkormányzati főépítész 2018. január 15-én délután 4 órakor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében.

A fórum témájáról 2018. január 5-től bővebben lehet majd tájékozódni az önkormányzati hirdetőtáblán és Kiskunfélegyháza város honlapján is.

Letölthető dokumentumok:

Kkfh_TKR_5_melleklet_nelkul (PDF – 4 MB)

TAK egyeztetési anyag véglegesítés – első javítás (PDF – 47 MB)

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 30-i rendes ülésén 181/2016 (VI.30.) határozatszámon módosítás és kiegészítés nélkül elfogadta Kiskunfélegyháza Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 2016. évi felülvizsgálatát. Az ITS megismerés céljából az alábbi hivatkozást használva tölthető le PDF formátumban.

Felülvizsgált ITS (2016) letöltése

A megalapozó vizsgálat letöltése

Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója

(2015 – 2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Szolgáltatás-tervezési Koncepciója

(2017)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepciót és felülvizsgálatát az elfogadás előtt véleményeztetni kell az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Közművelődési Koncepciója

(2012-2017)

Közművelődési koncepciónk alapelve, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzati, és az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és a finanszírozás módját.

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Gazdasági Programja

(2015-2019)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

(2017)

Letöltés

A KISKUNFÉLEGYHÁZI KISTÉRSÉG TÉRSÉGI TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

(2011)

Letöltés

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programja

(2017)

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban fogadta el a „Local Agenda 21” elnevezésű akció programját a fenntartható fejlődésről. A nemzetközi program alapján készült el 2010 évben először az önkormányzatunkra vonatkozó tanulmány a fenntartható fejlődés biztosításáról Kiskunfélegyházán, melynek teljes körű felülvizsgálata egységes szerkezetben 2017 évben valósult meg.

Letöltés