Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Az Európai Unió által nyújtott támogatással valósul meg szervezetfejlesztési projekt Kiskunfélegyházán. A város önkormányzata az Új Széchenyi Terv, Államreform Operatív Programjának keretében 35 306 666 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert szervezeti működésének költségcsökkentése és hatékonyságnövelése érdekében. A projekt lehetővé teszi, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal vehessen részt. Az önkormányzat a projekt sikere érdekében azonosítja a jelenlegi kritikus területeket, majd arra fókuszálva a módszertani és gyakorlati tevékenységek megvalósítása, valamint az új ismeretek elsajátítása által optimalizálja tevékenységét.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében, „Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 azonosító számú pályázatával, amellyel 35 306 666 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A program alapvető célja, hogy a járási kormányhivatalok bevezetésével átalakult önkormányzati feladatok ellátásának optimalizálása érdekében a szükséges változások felmérését, megtervezését, megvalósítását és az eredmények visszacsatolását támogassa. A fentiekkel összefüggésben jelen projekt célja, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a településre speciálisan jellemző nehézségeket és kihívásokat felmérje, és azokra fókuszálva meghatározza a költségek csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében szükséges módszereket és gyakorlati feladatokat.

Az önkormányzat saját szervezeti célkitűzéseihez az alábbi eredményekkel járul hozzá jelen projekt megvalósítása:

  • átlagos ügyintézés időtartamának csökkentése;
  • hivatali szolgáltatások minőségének növelése;
  • önkormányzati ügyintézés egyszerűsítése;
  • az önkormányzat munkatársainak felkészültségének, képzettségének növelése, a humánerőforrás rendszerezése által;
  • dolgozói elégedettség szintjének növekedése;
  • partnerség ösztönzése a hivatal munkafolyamatainak átszervezése által;
  • nyilvánosság, tájékoztatás hatékonyságának növelése;
  • költséghatékonyság érvényesülése a hivatal működésében;
  • stratégiai szemlélet erősítése és érvényesítése.

A projekt 100%-os, az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósul meg. A projekt összköltsége és a pályázat keretében elnyert támogatás összege 35 306 666 Ft. A szervezetfejlesztés 2013. novemberében kezdődött meg, a projekt megvalósítási időszaka 2014. december 31-éig tart, ám az első eredmények várhatóan már 2014. első félévében érezhetőek lesznek a hivatal működésében.

Bővebb információ:

Név/cím: Dr. Füstös Magdolna aljegyző, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: (+36 76) 562-015

E-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu