Művelődési Csoport

Feladatok

Művelődési csoport oktatási feladatai

 • szervezi és irányítja az óvodáskorú gyermekek ellátását,
 • részt vesz a Képviselőtestület intézmény megszüntetésére, átszervezésére, feladatának megváltoztatására, nevének megállapítására vonatkozó döntéseinek előkészítésében,
 • szervezi és irányítja az óvodák, szolgáltatásainak, igénybevételére vonatkozó önkormányzati döntés végrehajtását,
 • közreműködik az intézmény költségvetésének meghatározásában, illetve módosításával összefüggő döntések előkészítésében,
 • ellátja az önkormányzati intézményvezetők kinevezésével, illetményének megállapításával, munkaviszony megszüntetésével, kitüntetésével, jutalmazásával kapcsolatos döntés-előkészítő, valamint szervezési teendőket,
 • részt vesz a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldásában,
 • szervezi az ifjúság felvilágosítására irányuló, az egészséges életmódra nevelést célzó programokat,
 • közreműködik a káros szenvedélyek és a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére irányuló törekvések megvalósításában, együttműködik az egészségügyi és karitatív szervezetekkel, intézményekkel,
 • részt vesz a testi és értelmi fogyatékos gyermekek óvodai gondozásának, nevelésének megszervezésében, figyelemmel kíséri a fejlődésüket.

Művelődési csoport közművelődési és civil feladatai

 • közreműködik a helyi lakosság művelődési igényeinek feltárásában, közösségek igényeinek egyeztetésében, a helyi közművelődési koncepció kidolgozásában,
 • részt vesz a Képviselőtestület közművelődést érintő fejlesztési elképzeléseinek előkészítésében, közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló hely, intézmény kialakításában, szolgáltatás megszervezésében, ill. feladatmegszűnés esetén azok megszüntetésében, átszervezésében,
 • közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos képviselőtestületi döntéseket előkészítik,
 • részt vesz a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységek önkormányzati irányítási, ellenőrzési feladatainak megvalósításában,
 • szervezi művészeti alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezését, áthelyezését,
 • beszerzi a művészeti alkotások művészi értékére vonatkozó szakvéleményt,
 • részt vesz az önkormányzati kiadványok kiadásával, terjesztésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • segíti és koordinálja a városi közművelődési intézményekben – (művelődési ház, könyvtár) és a különböző szervezeti keretek közt folyó – általános és szakmai műveltséget gyarapító, valamint önművelésre nevelő tevékenységet,
 • segíti az önkormányzati tulajdonú intézményekben, és szervezetekben a műkedvelő művészeti mozgalom, kiállítások, fesztiválok, könyvnapok, kulturális hetek, Városalapítók Napja, író-olvasótalálkozók, helyi tömegkommunikációs eszközök, együttesek – műsorainak, eseményeinek megszervezését,
 • segíti a helyi társadalmi szerveződések kulturális tevékenységét,
 • elvégzi a civil szervezetek közművelődési feladatainak támogatását szolgáló pénzeszköz felosztásával járó adminisztrációs feladatokat, figyelemmel kíséri, ellenőrzi a felhasználást.
 • részt vesz a városi ünnepi rendezvények terveinek kidolgozásában, a rendezvény előkészítésében,
 • ellenőrzi a szakterületéhez kötődő, önkormányzattal kötött megállapodások, szerződések megtartását, az önkormányzati támogatások felhasználását.
 • elvégzi a sporttámogatás felosztásával járó adminisztrációs feladatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi a felhasználást,

További elérhetőségek

NÉV TELEFON E-MAIL
Görög Anita
oktatási- és közművelődési referens
+ 36 76/562-030
(+36 76) 562-000 (mellék: 230)
goroganita@kiskunfelegyhaza.hu

Elérhetőség

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (I. emelet 26.)

Görög Anita (oktatási- és közművelődési referens)

Telefon:+ 36 76/562-030

Email: goroganita@kiskunfelegyhaza.hu

NAPDÉLELŐTTDÉLUTÁN
Hétfő8:00 – 12:00Hétfő délután szünetel az ügyfélfogadás
Kedd8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:0013:00 – 16:00
CsütörtökCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadásCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadás
Péntek8:00 – 12:00Péntek délután szünetel az ügyfélfogadás