Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet

Feladatok

 • A polgármester hatáskörébe tartozó ügyek intézése, a polgármester képviselete.
 • Belső és külső forrásból megvalósuló fejlesztések és beruházások koordinálása.
 • Európai Uniós és magyar költségvetésből finanszírozott pályázatok figyelése, pályázatírás, projektmenedzsment.
 • Lobbi tevékenység az államigazgatásban, kapcsolattartás a minisztériumok vezetőivel, határozattervezetek előkészítése.
 • A városi tulajdonú gazdasági társaságok megfelelő működésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
 • Közbeszerzések szabályszerű lebonyolításának elősegítése.
 • A város összes peres és jogvitás ügyének kezelése és az esetleges eljárások sikerének elősegítése.
 • Kapcsolattartás a gazdasági szférával, új beruházások elősegítése, új befektetők felkutatása.

Ifjúsági feladatai vonatkozásában

 • részt vesz az ifjúságpolitikai feladatok megvalósításában, kapcsolatot tart az ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal,
 • figyelemmel kíséri a fiatalok szórakozási szokásait, segíti, menedzseli azokat a csoportokat, klubokat, egyesületeket, amelyek a szabadidő kulturált eltöltésére, tartalmas szórakozásra adnak lehetőséget,
 • együttműködik azokkal a szervekkel, csoportokkal, szervezetekkel, amelyek ellenőrzik a szórakozóhelyek működési körülményeit, figyelemmel kíséri a fiatalkorúak szórakozási kultúráját,
 • koordinálja a diákok üdültetését, táboroztatását, tájékoztat a lehetőségekről,
 • elvégzi a diáküdültetés támogatására biztosított pénzösszeg felosztásával járó adminisztrációt,
 • szorgalmazza és segíti a partnervárosok fiataljaival való kapcsolattartást, közreműködik a csereüdültetés megszervezésében,
 • figyelemmel kíséri és segíti a Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyermek- és ifjúságvédelemmel, ifjúságpolitikával foglalkozó céljait, megvalósításukban közreműködik.
 • Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Sport feladatai vonatkozásában

 • közreműködik a települési önkormányzat helyi testnevelési és sportfeladatainak, illetőleg fejlesztési elképzeléseinek meghatározásában,
 • részt vesz a testneveléssel és sporttal kapcsolatos önkormányzati, irányítási, ellenőrzési feladatok megvalósításában,
 • elősegíti a Képviselőtestület – testnevelési, valamint sportintézmények, egyéb szervezetek tekintetében – a fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását,
 • részt vesz a testnevelés, a diáksport, a szabadidő sport, a verseny- és élsport, természetjárás, valamint a turizmus feltételeinek biztosítására vonatkozó döntések előkészítésében,
 • segíti a diáksportkörök, diák-sportegyesületek munkáját, koordinálja versenyeiket,
 • szakmai tanácsadással segíti a mindennapos testnevelés, testedzés lehetőségeinek megszervezését,
 • közreműködik a helyi versenyek lebonyolításában,
 • informál a gyerekek, fiatalok és felnőttek kulturális szabadidő eltöltésének lehetőségeiről, segíti az ilyen irányú kezdeményezéseket,
 • részt vesz a tömegsport rendezvények szervezésében, népszerűsítésében

Városi rendezvények szervezése vonatkozásában

 • városi közművelődési feladatok szakmai koordinációja,
 • városi ünnepségek, nagy rendezvények, fesztiválok szervezése, koordinálása, lebonyolítása,
 • reklám- és propaganda szervezése,
 • Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat rendezvényeinek koordinálása.

Tourinform Iroda működtetése vonatkozásában

 • a Magyar Turizmus Zrt. által előírt szakmai, minőségi, szempontoknak való megfelelő működés biztosítása.
 • turisztikai információszolgáltatás;
 • turisták részére az ingyenes turisztikai kiadványok, térképek biztosítása
 • Nemzeti Turisztikai Adatbázisban szereplő turisztikai objektumok adatainak rendszeresen frissítése
 • turisztikai adatgyűjtés, és annak a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba történő feltöltése

Külkapcsolati feladatai vonatkozásában

 • folyamatos kapcsolattartás (levelezés, fordítás, tolmácsolás) a partnertelepülésekkel, illetve azon településekkel, melyekkel az önkormányzat kapcsolatban áll,
 • Önkormányzati delegáció külföldi útjainak szervezése,
 • a delegációkban résztvevő személyek elhelyezésének koordinálása,
 • a külföldre utazó delegáció protokolláris feladatainak ellátása
 • kapcsolattartás a városban működő utazási irodákkal, valamint idegenforgalomban résztvevő egyéb szervezetekkel
 • városi idegenfogalmi rendezvények szervezése
 • pályázati anyagok előkészítése
 • az Európai Uniós tagságból adódó feladatok koordinálása

Elérhetőség

cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (I. emelet 36-37; II. emelet 78.)
e-mail: polgarmester@kiskunfelegyhaza.hu
e-mail: beruhazas@kiskunfelegyhaza.hu

kabinetvezető: Dósai Bence
telefon: (+36 76) 562-078
telefon: (+36 30) 583-2142
e-mail: dosai.bence@kiskunfelegyhaza.hu

A főépítész ügyfélfogadási ideje

Minden héten szerdán 900 – 1500

név telefon e-mail
Marton Tibor
városi főépítész
(+36 76) 562-065
(+36 76) 562-000 (mellék: 265)
marton.tibor@kiskunfelegyhaza.hu
Szente-Vargáné Bertus Erika
titkársági feladatok
(+36 76) 562-057
(+36 76) 562-000 (mellék: 257)
bertuse@kiskunfelegyhaza.hu
Bajzák Andrea Piroska
ifjúsági referens
(+36 76) 562-003
(+36 76) 562-000 (mellék: 203)
bajzakandrea@kiskunfelegyhaza.hu
Keresztes Tünde
kulturális referens
(+36 76) 562-030
(+36 76) 562-000 (mellék: 230)
tunde@kiskunfelegyhaza.hu
Turcsányi Tamás
gépjármű ügyintéző
turcsanyi.tamas@kiskunfelegyhaza.hu
Tóth Mária
Tourinform Iroda vezető
tel:06 76 562-039
(+36 76) 562-000 (mellék: 239)