Pályázat vállalkozások, gazdálkodók részére

A Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány nyilvános pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, mezőgazdasági gazdálkodók részére. Célja elsődlegesen munkahelyteremtő, foglalkoztatást elősegítő beruházások, eszközbeszerzések-forgóeszköz beszerzések támogatása.

A támogatás formája: kamatmentes, visszatérítendő

A támogatás visszafizetési ideje:

  • 500 ezer forint hitelösszegig: maximum 18 hónap, ebből türelmi idő maximum 2 hónap
  • 500 ezer forint hitelösszeg felett: maximum 36 hónap, ebből türelmi idő maximum 2 hónap

Összege: maximum 3 millió forint

A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, mezőgazdasági gazdálkodó, aki / amely vállalkozásával összefüggésben helyi adóalany, aki bizonyítani tudja hiteles okmányokkal a tevékenység gyakorlására való jogosultságát. A pályázónak igazolni kell, hogy nincs köztartozása.

A pályázónak a közalapítvány részére a támogatás fedezetéül hiteles okmányokkal fel kell ajánlania 500 ezer forint hitelösszeg

  • alatt: 2 fő jövedelemigazolását készfizető kezességvállalás céljából
  • felett: tehermentes, jelzáloggal terhelhető saját tulajdonú ingatlan tulajdoni lapját.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Kitöltött pályázati nyomtatványt
  • Cégkivonatot vagy vállalkozói igazolvány másolatát
  • Pénzügyi beszámolót az előző üzleti évről
  • Előző havi bérjegyzéket

Pályázat elnyerése után becsatolandó okmányok:

  • Nemleges „nullás” adóigazolás az állami (NAV) és a helyi (Kiskunfélegyháza város jegyzője) adóhatóság részéről.
  • Felajánlott fedezetről – összeghatártól függően – vagy 2 fő készfizető kezes jövedelemigazolása, vagy hiteles tulajdoni lap az ingatlanról.

A pályázatok elbírálása június 14-éig megtörténik, az eredményről minden pályázó írásos értesítést kap. Az elnyert pályázat fedezetrendezését követő 10 napon belül a közalapítvány a támogatás összegét a pályázó rendelkezésére bocsátja.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani május 31-éig a közalapítvány címére:

Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
Fax: +36 76 462-252

További információ kérhető Tarjányi Lászlótól a +36 30 938-9456-os, illetve Mogyoró Zsuzsannától a
+36 76 562-037-es telefonszámon.

Pályázati nyomtatvány letöltése