Mezőgazdasági őstermelői igazolvány hatósági ellenőrzése

A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal a mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet alapján jogosult:

  • ellenőrizni a mezőgazdasági őstermelői igazolvány használatának jogszerűségét, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságát (az érvényes igazolványt a mezőgazdasági őstermelő köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra – az értékesítés helyszínén is – bemutatni. Tilos az igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni. A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban. Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a “Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.),
  • a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni,
  • a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni,
  • az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani,
  • az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér,
  • az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól, az egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel, az általa értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni, olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be, rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

A mezőgazdasági őstermelői igazolvány visszatartásának tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.

Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába a visszatartás időtartamát be kell számítani.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kiskunfélegyházi Járási Hivatala
Dr. Sipos Krisztina
Járási Hivatalvezető