Pályázati felhívás – Konyhai kisegítő

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. pályázatot hirdet
1 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:     

  • 8 általános iskolai végzettség
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az ételek elkészítésében, kiosztásában közreműködik. Az élelmezésvezető közvetlen irányítása alapján végzi munkáját.

A pályázathoz csatolni kell:

  • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázat benyújtásának határideje és módja: 2017. november 10-ig Gálig Erzsébet intézményvezető részére írásban postai úton, vagy személyesen a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12., vagy e-mailben a szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „konyhai kisegítő”, valamint a pályázati azonosító számot: 33-8/2017.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Zeleiné Tamási Klára élelmezésvezető nyújt a 30/815-5405-es telefonszámon.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.