Pályázati felhívás – Szakács

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. telefon: (+36 76)463-433
pályázatot hirdet 1 fő részére  SZAKÁCS munkakör betöltésére

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Napi anyagkiszabások átadása-átvétele, ételek készítése, adagolása, diétás étrend biztosítása, telephelyekre történő kiküldése, HACCP rendszerrel összefüggő valamennyi dokumentációs kötelezettség teljesítése. Munkáját az élelmezésvezető közvetlen irányításával végzi.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • szakács szakképesítés
    Pályakezdő jelentkezését is elfogadjuk.

Előny: közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék. A pályázatban telefonon történő elérhetőséget kérünk megadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5. 16:00

Felvilágosítást Zeleiné Tamási Klára élelmezésvezető nyújt a (+36 30) 815-5405 telefonszámon.

A pályázatokat az intézmény címére írásban, vagy e-mailben (szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu) kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „SZAKÁCS PÁLYÁZAT”. A pályázati kiírásnak megfelelő jelentkezők kerülnek meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 9.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.