Pályázati felhívás – Szakács

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. Tel.: 06/76/463-433
pályázatot hirdet 1 fő részére  SZAKÁCS munkakör betöltésére

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Napi anyagkiszabások átadása-átvétele, ételek készítése, adagolása, diétás étrend biztosítása, telephelyekre történő kiküldése, HACCP rendszerrel összefüggő valamennyi dokumentációs kötelezettség teljesítése. Munkáját az élelmezésvezető közvetlen irányításával végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet, cselekvőképesség – szakács szakképesítés.

Pályakezdő jelentkezését is elfogadjuk.

Előny: közétkeztetésben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

– bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatát az illetékes bírálók megismerjék és véleményezzék. A pályázatban telefonon történő elérhetőséget kérünk megadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 07. 31.

Felvilágosítást Zeleiné Tamási Klára élelmezésvezető nyújt a 30/815-54-05 telefonszámon.

A pályázatokat az intézmény címére írásban, vagy e-mailban (szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu) kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni, ”SZAKÁCS PÁLYÁZAT”

A pályázati kiírásnak megfelelő jelentkezők kerülnek meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 08. 08.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.