Pályázati felhívás – Szociális gondozó és ápoló

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12. pályázatot hirdet
1 fő részére szociális gondozó és ápoló
munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

Pályázati feltétel:

  • 8 általános, 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • emelt szintű szakképesítés

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.

A pályázathoz csatolni kell:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázat benyújtásának határideje és módja: 2018. február 26-ig Gálig Erzsébet intézményvezető részére írásban postai úton, vagy személyesen a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12., vagy e-mailben a szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu címre. A borítékon, tárgyban kérjük feltüntetni: „szociális ápoló-gondozó”, valamint a pályázati azonosító számot: 33-1/2018.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Vörös Virág vezető ápoló nyújt a (+36 30) 815-5403-as telefonszámon.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat egyidejűleg a kozigallas.gov.hu honlapon is megjelenik 2018. 02. 09-én.