Pályázati felhívás – Szociális, mentálhigiénés munkatárs

Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény – Kiskunfélegyháza
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény – Hajléktalan ellátás
Szociális, mentálhigiénés munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyén a szociális, mentálhigiénés feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola
  • Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a (+36 70) 320-2927-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény – Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szociális, mentálhigiénés munkatárs.

és

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata honlapja – 2018. január 22.
  • www.felegyhazikozlony.hu2018. január 22.