Talajterhelési díj

Az ügy rövid leírása

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Díjtétel

  • 1800 Ft/m 3

  • azon kibocsátók, akik vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem megállapítható, a talajterhelési díj alapját képező vízfogyasztás meghatározásakor 60 liter/fő/nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni.

Bevallás benyújtása minden esetben (díjfizetés nélkül is) kötelező.

Határidő (Bevallás benyújtása, díj megállapítása önadózás keretében) : tárgyévet követő év március 31-e.

Számlaszám: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Talajterhelési díj számla 11732071-15338284-03920000

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

Mentes az adó alól : (2017. január 1-jétől hatályos módosítás)

Az a kibocsátó, akinek

  • ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

  • komfort nélküli ingatlana van és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

A telektulajdonos a használatbavételi engedély kiadásáig.

Kapcsolódó jogszabályok

  • a környezetterhelési díjról 2003. évi LXXXIX. törvény

  • a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 32/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Ügyintézés helye:

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi Osztály Adócsoportja

Elérhetőség: 6100-Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. emelet 54.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-16:00
Csütörtök: Ügyfélfogadás mentes nap

Péntek: 08:12:00

Ügyintéző neve:

Dósainé adóügyi ügyintéző Telefon: + 36 -76/562-067

Kaszáné adóügyi ügyintéző Telefon: + 36 -76/562-043

E-mail: ado@kiskunfelegyhaza.hu