Településrendezési tervek

Helyi építési szabályzat

15/2007. (V. 02.) rendelete Kiskunfélegyháza Város Építési Szabályzata és Szabályozási Terve jóváhagyásáról

Szabályozási terv

(A hivatkozások nagy méretű állományokat tartalmaznak)

Helyi értékvédelem alatt álló értékek:

39/2011. (XII.01.) rendelet az épített örökség helyi védelmének szabályai (egységes szerkezetben a 2/2013. (II.15.) és a 18/2015 (VI.01.) önkormányzati rendeletekkel).

Ingatlanok számozása:

25/2013. (XI.04.) rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.

Településkép védelme:

23/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről (egységes szerkezetbe foglalva a 3/2016. (II.05.) önkormányzati rendelettel).