Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoport

Városüzemeltetési feladatok

Barczikay Gábor 06-76/562-037

-Fakivágások engedélyeztetése -belterületen -Egyes külterületi helyszínen

-Ingatlanok előtti közterületen növényültetés egyeztetése.

-Ingatlanon lévő fakivágások, faügyek.

-Közúti kereszteződések beláthatósága -belterületen

-Játszóterekkel kapcsolatos bejelentések.

-Méhészettel kapcsolatos bejelentések.

-Rágcsálókkal kapcsolatos bejelentések. -közterületen.

-Belterületi ingatlanok,ingatlan előtti közterületek gyomossága, parlagfű

Sipos Róbert 06-76/562-037

Önkormányzati tulajdonú utak kezelésével kapcsolatos feladatkörök:

– Forgalmi rend kialakítása

– Útkezelői hozzájárulások megadása üzletek, telephelyek építése, telekalakítások, útcsatlakozás létesítése, közművek építése, bekötése (gáz, víz, szv. csatorna) ügyeiben

– Önkormányzati tulajdonú hidak kezelése

– Külterületi hó eltakarítás megszervezése és felügyelete

– Lakosság önerős járdaépítések támogatása

– Közmű egyeztetések (tervezők felé) út és csapadékvíz elvezető rendszer vonatkozásában

– Csapadékvíz csatorna-hálózat ügyei

– Belvízvédelem önkormányzati feladatköre

– Közösségi közlekedés önkormányzati ügyei

lloanya-Mogyoró Zsuzsanna 06-76/562-037

Közterület-használattal összefüggő engedélyezési ügyek intézése /közterület-használattal járó építési, felújítási tevékenység, reklámtáblák, egyéb reklámhordozók közterületen való elhelyezése, kerthelyiségek üzemeltetése, közterületen történő árusítás, kitelepülés, stb./

Az engedély kiadásához kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges, amelyet 3.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátva kell a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályára eljuttatni.

Fekete Ágnes 06-76/562-059

-Birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése nyomtatvány kitöltése szükséges, amelyet 3.000,- Ft értékű illetékbélyeggel kell ellátni.

Állatvédelem–állattartással kapcsolatos panasz bejelentés.

-Hirdetmények közzététele.

Lénárt József 06-76/562-033

-Közvilágítás fejlesztés, üzemeltetés;

-Elektromos fejlesztésekhez, munkákhoz szakhatósági állásfoglalás, útkezelői hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás kiadása;

-Jegyzői hatáskörbe tartozó zajvédelmi ügyek; (5000,- Ft illetékköteles a zeneszolgáltatási engedélykérelem)

-Önkormányzati és jegyzői hatáskörbe tartozó hulladékgazdálkodási ügyek;

-Egyéb környezetvédelmi ügyek: nem közművel összegyűjtött szennyvízkezelési közszolgáltatás önkormányzati feladatai, szennyvízkezelés, -kibocsátás hatósági ellenőrzése, környezet- és természetvédelmi szakhatósági állásfoglalások kiadása;

-Jegyzői hatáskörbe tartozó (házi ivóvíz) fúrt és egyéb kutak engedélyezése; (Engedélykérelem 5000,- Ft illetékköteles.)

-Polgármesteri, önkormányzati hatáskörbe tartozó katasztrófavédelmi ügyek;

-Önkormányzati bűnmegelőzési ügyek (térfigyelő kamerarendszer fejlesztés).

Kertész Zoltánné 06-76/562-041

-Mikrochippel ellátott eb bejelentése.

-Változás bejelentő eb elpusztulása esetén.

Elérhetőség

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (II. emelet 83-85.)
e-mail: varosuzem@kiskunfelegyhaza.hu

osztályvezető: Juhász László
telefon: (+36 76) 562-086
e-mail: juhasz.laszlo@kiskunfelegyhaza.hu

NAPDÉLELŐTTDÉLUTÁN
Hétfő8:00 – 12:00Hétfő délután szünetel az ügyfélfogadás
Kedd8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:0013:00 – 16:00
CsütörtökCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadásCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadás
Péntek8:00 – 12:00Péntek délután szünetel az ügyfélfogadás

Nyomtatványok

Közterület felügyelet

Mezei Őrszolgálat

név telefon e-mail
Barczikay Gábor
fakivágás, zöldfelületek,
játszóterek, méhészet
(+36 76) 562-037
(+36 76) 562-000 (mellék: 237)
barczikayg@kiskunfelegyhaza.hu
Iloanya-Mogyoró Zsuzsanna
közterület foglalás
(+36 76) 562-037
(+36 76) 562-000 (mellék: 237)
mogyorozs@kiskunfelegyhaza.hu
Lénárt József
zajmérés, közvilágítás,
szemétszállítás,
környezetvédelem
(+36 76) 562-033
(+36 76) 562-000 (mellék: 233)
lenartj@kiskunfelegyhaza.hu
Sipos Róbert
út, járda, földút, híd
belvízvédelem, vízelvezetés
(+36 76) 562-037
(+36 76) 562-000 (mellék: 237)
siposr@kiskunfelegyhaza.hu
Tóth László Imre (+36 76) 562-044
(+36 76) 562-000 (mellék: 244)
laszlo.imre.toth@kiskunfelegyhaza.hu