Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
időskorúak gondozóházába átmeneti elhelyezést biztosító ellátásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális szakosított ellátást.

A szakosított ellátás keretében az időskorúak gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Szolgáltatás részletek:

Az átmeneti ellátás ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljeskörű ellátással biztosított. Az átmenet elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Intézményünkben 2 fő engedélyezett férőhelyen látjuk el az átmeneti elhelyezést kérelmezőket a Kiskunfélegyháza, Nádasdy u 12. szám alatti székhelyen.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelem az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelemhez a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Letöltés