Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
által nyújtott fogyatékos személyek nappali ellátásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

A nappali ellátást igénybe vevők köre elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak, és önmaguk ellátására részben képes személyek. A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra a fogyatékos személyek nappali intézménye

Szolgáltatás részletek:

A felvétel iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon, írásban kell benyújtani a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetőjéhez, vagy a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosító intézmény csoportvezetőjéhez.

A fogyatékos személyek nappali ellátását a Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 4. szám alatt biztosítjuk. Egyéb elérhetőség: Tel.: 76/461-731 Csoportvezető: Kérésziné Kocsis Mónika

A szolgáltatás intézményi térítési díja 2017. március 1-től:

Ebéd + benntartózkodás 390,- Ft/fő/nap

Csak benntartózkodás 0 Ft/fő/nap mentes az áfa alól

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Letöltés