Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
által nyújtott idős személyek nappali ellátásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Az intézmény szociális alapszolgáltatás keretében nappali ellátást biztosít.

A nappali ellátást (idősek klubja) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez, tovább lehetőséget biztosít az alábbiak igénybevételére.

Szolgáltatás részletek:

Étkezés

Szociális étkeztetés keretében lehetőség van étkezés igénybe vételére, elfogyasztására

Mosás

Lehetőség biztosított a felsőruházat és ágynemű mosatására az intézmény mosodájában. Fenti szolgáltatás az adott személy természetes, egyéni szociális és egészségi körülményei figyelembevételével havi terv szerint történik. Ezen felüli szolgáltatás igénye csak indokolt esetben térítés ellenében intézményi egyéb szabályozókban rögzítettek szerint.

Tisztálkodás - ruházat

Fürdőszoba használata biztosított a klubban. Elvárt, hogy egymás iránti tiszteletből is mindenki fokozottan figyeljen a személyi higiénéjére. Kérjük, hogy tisztán, rendezetten jelenjen meg a Klubban. Saját ruházatról mindenki köteles gondoskodni. Kényelmes, rendezett és tiszta ruházat viselése egyéni és közösségi érdek is.

Közösségi foglalkozások

Televízió, rádió, magnetofon, napilap biztosított. A helyiségben megosztva érdeklődések figyelembevételével közösségi foglalkozások szervezése történik, melyeken kérjük, vegyen részt. Heti programok a faliújságon kerül kifüggesztésre A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szervezésében történő minden rendezvényre, programra meghívást nyernek. Kirándulások, színház, mozi látogatás igények egyeztetésével, fizetendő térítési díj előzetes jelzésével történik. Társadalmi ünnepségek, néphagyományokról megemlékezések, közös névnapok szervezése rendszeres.

Szabadidős programok

– az intézmény napi feladataiba, egészségi állapottól függő besegítés

– környezet tisztántartása, szépítése.

– Kirándulások szervezése

– Rendezvények látogatása

– Énekkar működtetése.

Egészségügyi ellátás

Elsősegélynyújtási feladatok biztosítva. Szükség esetén orvoshoz kísérés, egészségügyi felvilágosítás, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése és vérnyomásmérés biztosított. A klubtagok napi gyógyszeradagolása biztosított egyéni kérés alapján.

Egyéb:

– hivatalos ügyek intézésében felkérésre segítségnyújtás

– tájékoztatás a szociális körülményeit javító jogszabályokról.

Az idősek nappali ellátását a Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 12/A. szám alatt biztosítjuk.

Egyéb elérhetőség:

Tel.: 76/466-272

Vezető gondozó: Pintér Lászlóné elérhetősége: 06-30/815-5415

A kizárólag benntartózkodás térítésmentes.

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Letöltés