Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
által nyújtott jelzőrendszers házi segítségnyújtásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

Szociális alapszolgáltatás keretében a jogosultsági feltételek fennállása esetén az intézmény a szociálisan rászorultaknak jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít.

Szolgáltatás részletek:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az alapellátó szolgálat a nap 24 órájában elérhető, jelzés alapján a helyszínen történik a segítségnyújtás, folyamatos kapcsolattartás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben a Nádasdy utcai otthonban (80 készülék). A diszpécserközpont segélyhívás esetén – a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével – értesíti a gépkocsivezetőt (taxi) és a gondozót.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot igazolni kell.

Szolgáltatás díjak:

A jelzőrendszeres segítségnyújtás a Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 12/A. szám alatt igényelhető az intézmény által biztosított kérelem és adatlapon.

Egyéb elérhetőség: Tel.: 76/466-272 A 2017. március 1-től hatályos intézményi térítési díj: 30,- Ft/nap

Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Letöltés