Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
által nyújtott tanyagondnoki szolgáltatásról

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy utca 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.

Szociális alapszolgáltatás keretében az intézmény a rászorultaknak tanyagondnoki szolgáltatást nyújt.

Szolgáltatás részletek:

A tanyagondnoki rendszer célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményi hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az elszigeteltség feloldása. Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában.

A feladatellátás tartalma

  • Alapszolgáltatási feladatok
  • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása
  • Szolgáltatási feladatok

Alapszolgáltatási feladatok

Alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt az ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik megoldásában, szociális ellátásokhoz való hozzáférés, információs szolgáltatás. Étkezés házhozszállítása.

Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást oly módon biztosítja, hogy elszállítja az ellátottakat a háziorvosi- gyermekorvosi- szakellátási rendelésekre, illetve szűréseken való megjelenésre.

Szolgáltatás jellegű feladatok

1.) Személyszállítási feladatok – óvodások és iskolások oktatási, nevelési intézménybe, szakköri foglakozásokra, intézményi rendezvényekre, – betegek háziorvosi rendelőbe, illetve onnan vissza a lakhelyig szállítás, figyelemmel az igénylő egészségügyi állapotára – nagybevásárlás céljára történő szállítás – önkormányzat által közzétett és meghirdetett, illetve a település által szervezett – egyéb rendezvényre történő szállítást (társ. ünnepség, sportrendezvény, lakossági fórumok, stb.)

2.) Ügyintézési feladatok: különböző hivatali, vagy postai ügyintézésben való közreműködés

3.) Egyéb szolgáltatás: a lakossági szolgáltatási feladatai között ellátja a háztartási és mezőgazdasági kisgépek szervizbe szállítását.

Az ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. A szolgáltatások térítésmentesek. A tanyagondnokok csak azokat a feladatokat láthatják el, amelyek a szakmai programban meg vannak jelölve, vagy amelyekre a szakmai vezető engedélyt adott. Az igénybevétel kérelmezése az intézmény által biztosított kérelem és adatlapon.

A tanyagondnokok és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja

Az ellátást igénybe vevővel a tanyagondnoki szolgálat munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak fenn – személyes kapcsolattartás – telefon – üzenethagyással

A szolgáltatások rendszeressége

A tanyagondnokok a saját körzetükre előre elkészített és a vezető gondozó által jóváhagyott útvonalterv alapján rendszeresen és folyamatosan látogatják az ellátottakat. A szolgáltatások rendszeressége minden esetben az egyéni szükségletek, igények figyelembe vételével változik. A tanyagondnokok távollétük esetén egymást helyettesítik.

Pénzkezelés

Az árubeszerzéssel, bevásárlással, postai befizetéssel, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatoknál a tanyagondnokok átvételi elismervény ellenében veszi át a vásárlási előleget, melynek maradványát a vásárlás befejeztével ismét átvételi elismervény ellenében adja vissza. A tényleges kiadásokról nyugta alapján számol el a szolgáltatást igénybe vevőnek, melyet az ellátott aláírásával igazol.

Tájékoztatás módja Az ellátotti kör személyes megkeresés útján történik. A tanyagondnokok felkeresik a körzetük területén található összes tanyát és tájékoztatják a bennük élő lakosokat a szolgálat működéséről. Részletes, szóbeli tájékoztatást adnak a szolgáltatások jellegéről, igénybevételük módjáról, a szolgálat elérhetőségéről és a tanyagondnokok elérhetőségéről.

Ellátási körzetek

Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területén a helyi sajátosságok figyelembe vételével jelenleg két tanyagondnoki szolgálat működik, mely a következő ellátási körzetekben valósul meg:

I. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete

XI. körzet 112; 114/a; 277, 334; 337; 348; 361; 501 (14 fő)

XII. körzethez tartozó tanyák kivéve a 4; 6; 7; 8; 9; 12; 14; 26; 77; 118; 121; 156 szám alatti tanyák (145 fő)

XIII. körzethez tartozó tanyák kivéve a 6, 27, 35; 59; 64; 67; 71 szám alatti tanyák (241 fő)

II. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete

I. körzet 268; 291, (8 fő)

II. körzet (46 fő)

IV. körzethez tartozó tanyák kivéve a 36. szám alatti tanya (133 fő)

V. körzethez tartozó tanyák kivéve a 95 és 109 szám alatti tanyák (49 fő)

VI. körzet (125 fő)

7359. hrsz.

VII. körzethez tartozó tanyák kivéve a 100; 108-116; 137-147; 159-168 szám alatti tanyák (39 fő)

III. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete

Aranyhegyi lakótelep (105 fő)

I. körzethez tartozó tanyák, kivéve: 5., 12-13., 25., 50-51., 82., 90., 97., 100-101/A., 106., 126., 133., 142., 146-149/A., 153-154., 175-176., 180., 186., 188., 195-196., 199-200., 205., 208., 214-215., 221., 256., 268., 291., 299., 302., 341-341/B. (284 fő)

IV. Tanyagondnoki szolgálat ellátási körzete

IX. körzet 20-100., 111., 112., 147-187., 195., 235., 280-300., 325., 330., 339. szám alatti tanyák, 6573, 6743, 6959, 7139, 7200, 7303 hrsz. alatti tanyák (400 fő)

A tanyagondnoki szolgálat működése: Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 4.

Érdeklődni: Kiskunfélegyháza, Tóth Kálmán utca 10/A. szám alatt. Telefon: 76/466-272