Vásárok, piacok engedélyezése

Vásárt, piacot csak üzemeltetési engedély birtokában lehet üzemeltetni, helyi termelői piac, bevásárló központ bejelentés alapján üzemeltethető . Nem tartozik a vonatkozó rendelet hatálya alá a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és az azt megelőző húsz napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Vásár-, ill. piacüzemeltetési engedély iránti kérelmet 3000 Ft. illetékbélyeggel ellátva ill. a szükséges mellékletekkel együtt a Jegyzői Irodán lehet leadni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Kérelem szükséges tartalmi elemeit a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély kiadására vonatkozó kérelemhez szükséges mellékletek:

– a vásár, piac számára kijelölt terület, alapterület, méretarányos helyszínrajza az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, – feltöltési útvonalak kijelölésével;
– a területhasználatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;
– Nyilatkozat: élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság), illetve növény- és talajvédelmi igazgatósága részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

Az üzemeltető az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni !

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabály eltérő szabályozást tartalmaz az egyes kereskedelmi formákra ill. az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

Vonatkozó jogszabályok:

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv.

Nyomtatvány

Vásárok, piacok nyilvantartasa