Lakásfenntartási támogatás

Jogosultak köre, támogatás mértéke, formája

  • Az önkormányzat a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújthat.
  • Lakásfenntartási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át és vagyonnal a kérelmező, illetőleg a háztartásában élők egyike sem rendelkezik.
  • Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
  • A kérelmet év közben folyamatosan lehet benyújtani.
  • A támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.
  • A lakásfenntartási támogatást benyújtó kérelmező, valamint az e támogatás jogosultja köteles a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, lakásának, kertjének rendben tartására.

Eljárás jogi alapja

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok

  • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
  • Kérelem nyomtatvány szerinti igazolások

Ügyintézés:  Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

Lakásfenntartási támogatás