Birtokvédelem, állattartási ügyek

Feladatok

Birtokvédelem

Birtoklás tényén alapuló, a birtoksértéstől számított 1 éven belül a jegyző előtt kezdeményezhető eljárás, mely a tilos önhatalommal megzavart birtokállapot visszaállítására irányul.

Jogszabályok:

17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Ügytípusok:

Letölthető nyomtatvány:

Birtokvédelmi kérelem

Állattartási ügyek

Az eljárás célja az állattartási szabályok betartásának vizsgálata, az állatok védelme. Az eljárás indulhat kérelemre, vagy közérdekű bejelentés alapján.

A kérelmére induló eljárásban az ügyfélnek 3.000.- Ft eljárási illetéket kell illetékbélyeg formájában lerónia. Szükség szerint az  állategészségügyi hatóság szakvéleményének figyelembe vételével a bizonyítási eljárás eredményeként hozza meg a hatóság a döntését.

Amennyiben az állattartó úgy tartja az állatot (vagy állatait), hogy az nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, akkor a hatóság határozatban meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. A határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén állatvédelmi bírság szabható ki.

 Jogszabályok:

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

1998.évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

Hirdetmények közzététele

Elérhetőség

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1.

Ügyintéző: Fekete Ágnes

Telefonszám: 06-76/562-059

e-mail: fekete.agnes@kiskunfelegyhaza.hu