Gazdasági Bizottság 2017. november 28.

Napirend

1./ Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről

2./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosítása tárgyában

3./ Előterjesztés a HÉSZ módosítása tárgyában

4./ Előterjesztés ingatlanokat terhelő építményadó rendelet módosítása tárgyában

5./ Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálata tárgyában

6./ Előterjesztés a Bercsényi u. – Mezőgazdasági Áruház közötti kerékpárút építés projekt kapcsán felmerült állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában

7./ Előterjesztés átmenetileg szabad pénzeszközök éven túli kincstárjegyben történő elhelyezése tárgyában

8./ Előterjesztés a társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt benyújtott kérelmek tárgyában

9./ Előterjesztés a Csillag Szolgáltatópont további fenntartása tárgyában

10./ Előterjesztés a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. kérelme tárgyában

11./ Előterjesztés a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. szennyvíz átemelő szivattyúval kapcsolatos kérelme tárgyában

12./ Előterjesztés a 2017. évi tanyaprogram pályázatok önerő korrekciója tárgyában

13./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

14./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány támogatási elszámolására vonatkozó kérelme tárgyában

15./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervéről

16./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének módosítása tárgyában

17./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza Aranyhegy, Bárány utcai volt iskola melléképület bontása tárgyában

18./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Sportrepülőtér üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása tárgyában

19./ Előterjesztés a Petőfi tér 2. szám alatti 92,2 m2 nagyságú üzlethelyiség hasznosítása tárgyában

20./ Előterjesztés önkormányzati, nem lakás célú helyiség bérleti díjának megállapítása tárgyában

21./ Előterjesztés a Napelem-park létrehozásához szükséges földterület bérbeadása tárgyában /ZÁRT ÜLÉS/

22./ Egyebek

2017 11 28 GB jkv