Közfoglalkoztatási csoport

Ügyfélfogadás

NAPDÉLELŐTTDÉLUTÁN
Hétfő8:00 – 12:00Hétfő délután szünetel az ügyfélfogadás
Kedd8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:0013:00 – 16:00
CsütörtökCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadásCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadás
Péntek8:00 – 12:00Péntek délután szünetel az ügyfélfogadás

Elérhetőség

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (I. emelet 48.)
e-mail: szocialis@kiskunfelegyhaza.hu
telefon: (+36 76) 562-060

Ügyintézők:
I. emelet 48. sz. szoba (telefon: (+36 76) 562-060)
Flóringné Sipka Tünde

Feladatok

A Polgármester hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat előkészíti és végrehajtja.

Közfoglalkoztatás-szervezői feladatok

 • aktív korúak ellátására jogosultak részére közfoglalkoztatás szervezése, szociális és foglalkoztatási tárgyú jogszabályok alkalmazása,
 • a közfoglalkoztatási munkavégzés koordinálása, szervezése és felügyelete,
 • hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és kapcsolattartás a foglalkoztatottakkal, a foglalkoztatókkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási (fő) osztályaival,
 • a foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos adminisztrációs, informatikai és munkaszervezési feladatok elvégzése,
 • a tevékenység dokumentálása, adminisztrálása,
 • a havi, napi tevékenység megtervezése,
 • kapcsolattartás a közfoglalkoztatás érintettjeivel, a közfoglalkoztatottak irányítása, felügyelete
 • a közfoglalkoztatottak körében mintegy mentori feladatot is ellátva, segítségnyújtás egyéni problémák megoldásához, vagy a segítségre szorulók megfelelő intézményhez, tanácsadóhoz irányítása.

További elérhetőségek

NÉVTELEFONE-MAIL
Elek István
üzemeltetés és karbantartás
(+36 76) 562-077
(+36 76) 562-000 (mellék: 477)
elek.istvan@kiskunfelegyhaza.hu
Flóringné Sipka Tünde
munkaügyi ügyintéző
(+36 76) 562-060
(+36 76) 562-000 (mellék: 260)
floringnet@kiskunfelegyhaza.hu
Tarjányi Roland Zsolt
közfoglalkoztatási ügyintéző
(+36 76) 562-020
(+36 76) 562-000 (mellék: 220)
tarjanyi.roland@kiskunfelegyhaza.hu

A közfoglalkoztatás alapvető szabályai

A Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény célja az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében.

A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott által kötött közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni.

Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthető, amely

 • törvény által előírt állami feladat, vagy
 • helyi önkormányzatok törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladata, vagy
 • nemzetiségek jogaival kapcsolatos kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
 • helyi, vagy azon túlmutató közösségi (egészség-megőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, építészeti örökség védelmével összefüggő, természet-, környezet- és állatvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelmi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló) feladat, vagy
 • a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására, vagy feltételei megteremtésére irányul. Ezekhez a feladatokhoz nincs törvényben meghatározott közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszony.

Ha a közfoglalkoztatási programban, vagy hatóság jóváhagyással a közfoglalkoztatott a munkaerő piaci alkalmazkodását, munkához jutását szolgáló képzésben, vagy munkaerő piaci szolgáltatásban vesz részt, az is közfoglalkoztatási jogviszonynak minősül.

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (FHT) részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

Közfoglalkoztatott személy lehet az, aki

 • munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint
 • álláskereső – FHT-ban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső – vagy megváltozott munkaképességű személy, aki rehabilitációs ellátásban részesül, menekült, vagy harmadik országbeli állampolgár.

Vannak esetek, amikor az álláskereső három hónapon keresztül nem csatlakozhat a közfoglalkoztatáshoz, pl.: tanköteles gyermekének mulasztása miatt, vagy nem fogadta el a számára felajánlott munkahelyet, korábbi munkahelyén ő mondott fel, vagy rendkívüli felmondással szűnt meg a munkaviszonya. A kizárási okokat ellenőrzik a járási hivatalokban.

A közfoglalkoztatási támogatások előirányzatának nyújtható támogatások:

 • rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 • hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
 • országos közfoglalkoztatási program támogatása
 • közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.

A közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó munkajogi szabályozás rendszere

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítsanak azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályait a Közfoglalkoztatási Törvényben (2011. évi CVI. törvény) meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

A közfoglalkoztatottat naptári évenként 20 munkanap szabadság illeti meg. A közfoglalkoztatott részére, ha a jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg, a szabadság arányos része jár.

A munka díjazása

Közfoglalkoztatásban a bérezés a közfoglalkoztatási bér alapján történik. 2017. január 1-től:

nem munkavezető munkavezető
közfoglalkoztatási bér közfoglalkoztatási garantált bér (szakképzett közfog. bére) közfoglalkoztatási bér közfoglalkoztatási garantált bér
81 530,- Ft/hó 106 555,- Ft/hó 89 705,- Ft/hó 117 245,- Ft

Jelentkezés menete

Regisztráltatni kell az ügyfélnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (volt Munkaügyi Központ – Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.)

A regisztrálást követően a Foglalkoztatási Osztály munkatársai elküldik az ügyfelet orvosi alkalmassági vizsgálatra. Ezt követően a Közfoglalkoztatási Csoport (I. emelet 48.) munkatársainál kell jelentkezni, ha a közfoglaltatásban részt kíván venni, és magával kell vinnie

 • OEP igazolvány (rózsaszín kiskönyv) ebbe vezetik be ki hol dolgozott
 • utolsó munkahelyéről az igazolást, mely azt mutatja, van-e fennálló munkabér tartozása
 • személyi igazolványt, lakcímet igazoló hatósági igazolványt, adókártyát, TAJ kártyát
 • bizonyítványokat