Hatályos rendeletek
SzámaA rendelet tárgyaLinkKategóriaHatályos
23/2014. (X.22.)Az Önkormányzati Szervezeti és Működési SzabályzatárólMegnyitásJegyzői2018.03.08
43/2015. (XII.18.)A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokrólMegnyitásJegyzői2018.03.01
4/2017. (II.09.)Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésérőlMegnyitásPénzügyi2018.02.10
1/2018. (II.9.)a zöldfelület gazdálkodásrólMegnyitásVárosüzemeltetési2018.02.10
4/2018. (II.9.)a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendelésérőlMegnyitásJegyzői2018.02.10
6/2018. (II.9.)Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésérőlMegnyitásPénzügyi2018.02.10
32/2012. (XI.30.)Az ingatlanokat terhelő építményadórólMegnyitásPénzügyi2018.01.01
37/2017. (XII.15.)2018. évi átmeneti gazdálkodásrólMegnyitásPénzügyi2018.01.01
15/2007.Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási TerveMegnyitásBeruházási2017.12.16
34/2016. (X.03.)A közterület-használatrólMegnyitásVárosüzemeltetés2017.12.02
23/2013.(X.03.)A településkép védelmérõlMegnyitásPénzügyi2017.12.02
27/2017.(X.27.)A közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékérőlMegnyitásJegyzői2017.10.27
6/2016. (II.05.)A települési támogatásokrólMegnyitásSzociális2017.10.01
25/2017. (IX.29.)A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számárólMegnyitásJegyzői2017.09.30
43/2015. (XII.18.)A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokrólMegnyitásJegyzői2017.09.01
21/2017. (VI.30.)A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő egyes anyakönyvi események engedélyezésének valamint az egyéb családi eseményeknek a szabályairól és a fizetendő díjakrólMegnyitásJegyzői2017.07.01
19/2017.(V.26.)A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairólMegnyitásVárosüzemeltetés2017.05.27
15/2017. (IV.28.)Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitásJegyzői2017.04.28
12/2017. (III.30.)Az egészségügyi alapellátások körzeteirõlMegnyitásJegyzői2017.03.31
11/2017. (III.30.)Kiskunfélegyháza Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairólMegnyitás
Jegyzői2017.03.31
6/2017. (II.09.)Az óvodák és általános Iskolák beíratásával kapcsolatos sorsolás alóli mentesség szempontjairól szóló 9/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásJegyzői2017.02.10
8/2017 (II.09.)Közszolgálati Tisztviselõk Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításárólMegnyitásJegyzői2017.02.10
7/2017. (II.09.)a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendelésérõlMegnyitásJegyzői2017.02.10
45/2016. (XII.19.)a Holló László-díj alapításáról és adományozásának rendjérõlMegnyitásJegyzői2017.01.01
17/2016. (IV.29.)Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitásPénzügyi2016.04.29
10/2016.(IV.01.)A városi kitüntetések és Elismerõ Oklevél alapításáról és adományozásuk rendjérõlMegnyitásJegyzői2016.04.01
2/2016. (II.04.)Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõlMegnyitásPénzügyi2016.02.05
42/2015. (XII.18.)Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletérõl, hasznosításárólMegnyitásVagyonhasznosítás2016.01.01
41/2015. (XII.18.)Az önkormányzati vagyonról, a vagyon hasznosításáról, használatának, forgalmának rendjérõlMegnyitásVagyonhasznosítás2016.01.01
32/2015. (XI.30.)A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokrólMegnyitásVárosüzemeltetés2016.01.01
28/2015. (X.01.)Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén, a közterületen való életvitelszerû tartózkodás jogellenesnek minõsítésérõlMegnyitásPolgármesteri Kabinet2015.10.02
26/2015. (VIII.31.)A városi címerrõl, városi zászlóról és a város nevének használatárólMegnyitásPolgármesteri Kabinet2015.08.31
15/2015. (V.04.)Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitásPénzügyi2015.05.04
5/2015. (II.06.)Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésérõlMegnyitásPénzügyi2015.02.07
28/2014. (xII.19.)A házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásárólMegnyitásJegyzői2015.01.01
25/2014. (XI.10.)A képviselõk és nem képviselõ bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjárólMegnyitásJegyzői2014.11.10
15/2014.(VI.27.)Az anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezésérõl, szolgáltatási díjáról, továbbá az anyakönyvvezetõ részére fizetendõ díj mértékérõlMegnyitásHatósági2014.07.01
10/2014. (IV.25.)Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitásPénzügyi2014.05.01
6/2014.(III.31.)A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásárólMegnyitásVagyonhasznosítás2014.04.01
9/2014. (III.28.)Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételérõlMegnyitásPénzügyi2014.03.29
3/2014.(II.14.)Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérõlMegnyitásPénzügyi2014.02.15
31/2013.(XII.20.)Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetõleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeirõlMegnyitásPénzügyi2014.01.01
25/2013.(XI.04.)A közterületek elnevezésérõl és a házszámozás szabályairólMegnyitásHatósági2013.11.05
11/2013.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.01.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitás
mellékletek(zip)
Pénzügyi2013.05.01
7/2013.(III.29.)A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezõ hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz kezelésérõlMegynyitásVárosüzemeltetés2013.04.01
5/2013.(III.29.)A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõlMegnyitásHatósági2013.04.01
4/2013Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésérőlMegnyitás
Melléklet
Módosítás(xls)
Pénzügyi2013.02.16.
32/2012. (XI.30.)Az ingatlanok terhelõ építményadórólMegynyitásPénzügyi2013.01.01
34/2012. (XI.30.)A helyi iparûzési adórólMegnyitásPénzügyi2013.01.01
33/2012. (XI.30.)Az idegenforgalmi adórólMegnyitásPénzügyi2013.01.01
31/2012.Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezésérõl szóló 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásJegyzői2012.11.30.
25/2012.Az állatok tartásáról szóló 31/2011.(X.07.) rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásVárosüzemeltetés2012.10.01
26/2012.A köznevelési intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendõ térítési díjak és tandíjak megállapításárólMegnyitásPolgármesteri Kabinet2012.09.28
24/2012.A kiskincstári finanszírozási rendszer mûködésérõl szóló 50/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásPénzügyi2012.09.03
19/2012.A környezetvédelem helyi szabályozásárólMegnyitásVárosüzemeltetési2012.06.07
16/2012Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat zárszámadási rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról + mellékletekMegnyitás
Mellékletek (zip)
Pénzügyi2012.04.27.
11/2012.A távhõszolgáltatási tevékenységrõl, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételekrõlMegnyitásVárosüzemeltetési2012.04.02
3/2012.A víz- és csatornadíj hatósági árának megállapításáról szóló 43/2011. (XII.02.) önk. rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásVárosüzemeltetési2012.02.28
7/2012Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről + mellékletMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2012.02.25.
2/2012.A közterületen történõ dohányzás rendjérõl szóló 26/2011. (X.07.) önk. rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásVárosüzemeltetési2012.02.24
39/2011.Az épített örökség helyi védelmének szabályairólMegnyitásBeruházási2011.12.01
32/2011.Az önkormányzat közművelõdési feladatellátásárólMegnyitásPolgármesteri Kabinet2011.11.15
36/2011.A jármûvek elhelyezésének szabályairólMegnyitásVárosüzemeltetési2011.11.07
37/2011.A behajtást tiltó és korlátozó közlekedési rendelkezésekrõlMegnyitásVárosüzemeltetési2011.11.07
35/2011.A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról és az utazási feltételekrõlMegnyitásVárosüzemeltetési2011.11.07
30/2011.A köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõlMegnyitásVárosüzemeltetési2011.10.10
28/2011.A köztisztaságrólMegnyitásVárosüzemeltetési2011.10.10
11/2011Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2011. (IV.29.) zárszámadási rendelete + mellékletMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2011.04.29.
2/2011Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása + MellékletekMegnyitás
Mellékletek
Pénzügyi2011.02.10.
33/2010.A vállalkozók kommunális adójáról szóló 51/2008. (XII.19.) rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásPénzügyi2010.12.16
19/2010.Az önkormányzati lakások lakbérérõlMegnyitásVagyonhasznosítás2010.09.01
9/2010.2009. évi zárszámadási rendeletMegnyitásPénzügyi2010.04.30
2/2010.2010. évi költségvetési rendeletMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2010.02.12
47/2009.A belsõ piaci szolgáltatásokról szóló irányelv jogharmonizációjárólMegnyitásJegyzői2009.12.18
46/2009.A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésrõl szóló 57/2005. (XII.01.) rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásJegyzői2009.12.18
17/2009.A vásárokról és piacokról szóló 38/2004. (IV.30.) rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásVárosüzemeltetés2009.05.13
14/2009.Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról + mellékletMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2009.04.30
2/2009.2009. évi költségvetési rendelet mellékletMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2009.02.16
54/2008.A luxusadóról szóló 9/2006. (III.31.) rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásPénzügyi2008.12.19
38/2008.A 35/2007. (X.01.) és az 53/2007. (XII.19.) rendeletek hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásBeruházási2008.09.25
21/2008.Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról + mellékletMegnyitás
Melléklet(zip)
Pénzügyi2008.04.30
15/2008.Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának és az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának, valamint a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásárólMegnyitásVagyonhasznosítás2008.03.28
2/2008.A 2008. évi költségvetési rendelet MellékletekMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2008.02.15
19/2007.Mezei õrszolgálat mûködésérõlMegnyitásVárosüzemeltetés2007.07.01
18/2007.Változtatási tilalom elrendeléseMegnyitásBeruházási2007.06.12
14/2007.2006. évi zárszámadás és mellékleteiMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2007.04.27
3/2007.2007. évi költségvetési rendelet MellékletekMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2007.02.16
15/2006.Zárszámadási rendelet az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitásPénzügyi2006.04.28
2/2006.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendelete MellékletekMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2006.02.16
56/2005.Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén a TRT-ban lakóterület kialakítására szánt területek kialakítása érdekében történõ változtatási tilalom elrendelésérõl szóló 19/2005. (V.31.) rendelet hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásBeruházási2005.12.01
58/2005.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeleteMellékletPénzügyi2005.09.30
23/2005.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási mérlegrendszerének tartalmi követelményeirõlMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2005.06.30
13/2005.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselõtestületének zárszámadási rendelete az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásárólMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2005.04.29
5/2005.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2004. évi költségvetésérõlPénzügyi2005.02.16
69/2004.A helyi hulladékgazdálkodási tervrõlMegnyitásVárosüzemeltetés2004.09.30
57/2004.A sportrólMegnyitásPolgármesteri Kabinet2004.07.01
28/2004.Jogszabályi háttér változtatás miatt nem alkalmazható önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérõlMegnyitásBeruházási2004.04.30.
52/2004.Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2003. évi zárszámadási rendeleteMegnyitás
Melléklet
Pénzügyi2004.04.30
49/2004.Közbeszerzési eljárás egyes kérdéseirõl szóló 34/1999.(XII.23.) ök. Sz. rendelet hatályon kívül helyezéseMegnyitásPénzügyi2004.04.30
40/2004.Polgármesteri Hivatal keretében mûködõ Közterület-felügyelet Szervezeti és Mûködési SzabályzataMegnyitásVárosüzemeltetési2004.04.30
29/2004.Lakóházak rendjérõl szóló tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéseMegnyitásBeruházási2004.04.30
26/2004.Közterületi szobrok, emlékmûvek, díszkutak, emléktáblák állításáról és védelmérõlMegnyitásVárosüzemeltetési2004.04.30
17/2004.Kiskunfélegyháza Kálvária melletti helyi jelentőségű természeti terület kialakításaMegnyitásBeruházási2004.04.30
29/1996.Lakossági kezdeményezésű út, járda és közműberuházások felhasználásárólMegnyitásBeruházási1996.11.08
18/1995.Adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségérőlMegnyitásPénzügyi1995.06.19