Jogi Bizottság 2017. április 25.

Napirend

1./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

2./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

3./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában

4./ Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

5./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tárgyában

6./ Egyebek

bizottsagi_20170425_jogi