Jogi Bizottság 2017. október 24.

Napirend

1./ Előterjesztés a közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában

3./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) módosítására

4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény telephelyeinek kialakítása, alapító okiratának módosítása tárgyában

5./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

6./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tárgyában

7./ Előterjesztés házi gyermekorvosi ellátásra kötött feladatellátási szerződések módosítása tárgyában

8./ Egyebek