Képviselő-testület 2017. október 26.

Napirend

1./ Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

2./ Előterjesztés a közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

3./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában

4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítására

5./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tárgyában

6./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény telephelyeinek kialakítása, alapító okiratának módosítása tárgyában

7./ Előterjesztés a Félegyházi Termál Parkfürdő finanszírozási igénye tárgyában

8./ Előterjesztés házi gyermekorvosi ellátásra kötött feladatellátási szerződések módosítása tárgyában

9./ Előterjesztés “Egyes köztéri műalkotások áthelyezése” tárgyában

10./ Előterjesztés a távhő infrastruktúra fejlesztése tárgyában

11./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a. szám alatt épülő óvoda közműbekötései tárgyában

12./ Előterjesztés „Honvéd Sporttelep labdarúgó pálya TAO felújítása” tárgyában

13./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, 2002 hrsz. Béke tér 5. számú ingatlan épületének bontása tárgyában

14./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Repülőtér üzemeltetése tárgyában

15./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza Felsőtemető volt csőszház bontása tárgyában

16./ Előterjesztés a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtti földhasznosítási eljárás lefolytatásához szükséges felhatalmazás tárgyában

17./ Előterjesztés a Kemence Ifjúsági Tábor közút csatlakozását elősegítő intézkedési tervek véleményezése tárgyában

18./ Előterjesztés napenergiával működő elektromos ellátást biztosító mobil rendszer bérbeadása tárgyában (zárt ülés)

19./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza 0339/8 helyrajzi számú ingatlanrész vásárlása tárgyában (zárt ülés)

20./ Előterjesztés az RMC Pelikán Hungária Bt. tartozásának rendezése tárgyában (zárt ülés)

21./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására

22./ Interpellációk, kérdések

23./ Egyebek