Anyakönyvi kivonat kérelem

A születési anyakönyvi kivonatot az az anyakönyvvezető adhatja ki, ahol az érintett született, házasságit, ahol a házasságot kötötték és halottit, ahol a halálesetet történt. Ha szóbeli kérelem formájában kérik, akkor a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonat kiadásához szükséges az iratot kikérő személyazonosító igazolványa (személyazonosító igazolvány bemutatása esetén szükséges a Lakcímigazolvány (LIG) is, illetve a Személyazonosító igazolvány (SZIG) helyett elfogadható az érvényes útlevél is) felmutatásra, illetve bemondásra az anyakönyvi kivonatban szereplő személyi adatai:

 • születési anyakönyvi kivonat esetében a született születési ideje, neve,
 • házassági: házasságkötés időpontja, házastársak neve,
 • halotti: halálesete ideje, elhalt neve,

illetve ha illetékköteles ügyben kéri, akkor 2000 Ft-os illetékbélyeg.

Ha a kérelmező nem tud személyesen eljönni Hivatalunkba a kért anyakönyvi kivonatért, akkor az anyakönyvi kivonat levélben, postai úton is kérhető, mi válaszul megküldjük a kért okiratot. Ha más személy kéri ki az anyakönyvi kivonatot, akkor személyesen két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás bemutatása mellett kiadjuk a meghatalmazott részére.

Amennyiben olyan adatot kell igazolni, melyet az anyakönyv tartalmaz, de az anyakönyvi kivonat nem, hatósági bizonyítványt állítunk ki, melynek illetéke 3000 Ft, illetékbélyegben lerovandó.

Az írásos kérelemben le kell írni, hogy

 • milyen anyakönyvi kivonatot kér,
 • az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy(ek) személyi adatait,
 • milyen célra szeretné felhasználni az anyakönyvi kivonatot, (ha ez a cél illetékköteles, akkor mellékelni kell felragasztatlanul egy 2000 Ft-os illetékbélyeget is), illetve
 • azt a címet, ahová küldhetjük a kért okiratot.

Illetékmentes az anyakönyvi kivonat a következő esetekben

 • születés és haláleset anyakönyvezéséhez más helységbe
 • gyámhatóság előtt indított ügyekhez
 • holtnak nyilvánításhoz, illetve halál tényének megállapításához a bíróságra
 • családi jogállás rendezéséhez
 • iskolai beiratkozáshoz
 • GYES-hez, GYED-hez, családi pótlékhoz, egyéb szociális juttatásokhoz
 • munkaviszony létesítéséhez
 • munkanélküli segélyhez
 • orvosi ellátásokhoz
 • bármilyen költségmentességhez
 • kárpótláshoz
 • nyugdíj igényléshez

Illetékköteles az alábbi esetekben

 • Személyi igazolvány igényléshez (ha nem Kiskunfélegyházán igénylik), útlevélhez
 • külföldi felhasználásra bármilyen cél esetében is
 • ha csak azért, mert elveszett, és meglegyen
 • bírósághoz, váláshoz, egyéb eljárásokhoz
 • ügyvédhez, közjegyzőhöz
 • NAV-nál folytatott eljáráshoz
 • földhivatalhoz
 • házasságkötésre bejelentkezéshez

Eljárás jogi alapja

Ügyintézők:
telefon: (+36 76) 562-051
e-mail: anyakonyv@kiskunfelegyhaza.hu
I. emelet 28. sz. szoba
Gyenes Krisztina anyakönyvvezető
Csányiné Mészáros Ágnes anyakönyvvezető

Ügyintézési határidők
az anyakönyvvezető az anyakönyvi okiratot az igény beérkezésétől számított 8 napon belül kiállítja, és az érdekeltnek elküldi. Az anyakönyvi kivonat személyesen történő igénylése esetén a kért okiratot ügyfélfogadási időben azonnal kiállítjuk.

Illetékek és díjak
a fentiek alapján illetékmentes vagy -köteles, amennyiben illetékmentes, kivonatonként 2000 Ft, mely illetékbélyegben lerovandó. Hatósági bizonyítvány: 2000 Ft illetékbélyegben lerovandó.

Elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás
elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, elektronikus ügyintézés lehetséges ügyfélkapun keresztül