Bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontja szerint: bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak”.

A Kertv. 6/G. § c) pontja alapján a kereskedelmi hatóság köteles a bevásárlóközpontokról nyilvántartást vezetni, ebből adódóan a bevásárlóközpont fenntartójának a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján bejelentési kötelezettsége van tevékenységére vonatkozóan. Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentést a Hatósági Csoportnál lehet leadni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Kérelem szükséges tartalmi elemeit a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

Az eljárás illetéke 3000 Ft, amit illetékbélyegen kérünk leróni. A bejelentés alapján a bevásárlóközpont a nyilvántartásba bejegyzésre kerül, a bejelentés tényéről a hatóság igazolást állít ki.
Az üzemeltető az adatváltozást, a tevékenység megszüntetését köteles haladéktalanul bejelenteni!

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

Vonatkozó jogszabályok:

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.

Ügyintézés:  

Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)