Kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek nyilvántartásba vétele

Aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység formái lehetnek:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, (székhely szerinti jegyző jár el)
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
h) csomagküldő kereskedelem, (székhely szerinti jegyző jár el)
i) automatából történő értékesítés, (székhely szerinti jegyző jár el)
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés (székhely szerinti jegyző jár el).

A bejelentést formanyomtatványon lehet megtenni, amelyet 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátva, ill. a szükséges mellékletekkel együtt a Kereskedelmi ügyintézőnél (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. utca 1. I. emelet 60. irodában) lehet leadni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Szükséges mellékletek:

  1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímét (bérlet stb.) igazoló okirat.

  2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.

  3. Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

  4. Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság hitelesít.

  5. Napi fogyasztási cikket értékesítő új üzlet esetében az országos településrendezési és építési körülményekről szóló kormányrendeletben az árusítótér nagysága alapján meghatározott számú személygépkocsi elhelyezésére szolgáló várakozóhely biztosítását igazoló dokumentum (parkolóhely biztosítás).

Hiánytalanul benyújtott kereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés esetében a tevékenység a bejelentés napjától gyakorolható.

Hiányosan megtett bejelentés esetében , kereskedelmi hatóság a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentés megtételének tényéről a hatóság 8 napon belül igazolást állít ki. A nyilvántartásba vételről a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hatóságok is értesítést kapnak, akik a kézhezvételtől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről a jegyzőt tájékoztatják.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást, a tevékenység megszüntetését haladéktalanul, a nyitva tartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni!

Ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kereskedő bejelentés-köteles tevékenységet végez bejelentés nélkül, ill. az adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta 50.000 Ft. bírságot szab ki a 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján.

A kereskedő a tevékenység megszüntetését köteles bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

  1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

  2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

  3. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet,

  4. 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról,

  5. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Ügyintézés:  Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)

Nyomtatványok

Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról, módosításáról

Adatváltozás bejelentése kereskedelmi ügyeknél

Nyitvatartási idő módosítása egy alkalomra

Nyitvatartási idő módosítás