Nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vétele

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújtható.

A nyilvántartásba vételi kérelmet a honlapról letölthető, ill. a Jegyzői Irodán beszerezhető nyomtatványon, 3000 Ft értékű illetékbélyeggel lerótt eljárási illeték megfizetésével, valamint a szükséges mellékletekkel lehet bejelenteni.

Tekintettel az ügyek összetettségére, felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

A bejelentéshez szükséges adtok:

 a) a szolgáltató neve, címe, statisztikai számjele,

b) a szálláshely megnevezése, címe, típusa (altípusa),

c) a szálláshely minősítése [8. § (2) bek.],

d) az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

e) a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat,

f) az igénybe vehető szobák és férőhelyek (hálóhelyiségek és fekvőhelyek) száma; diákotthon, kollégium esetén kizárólag azokat a férőhelyeket kell feltüntetni, amelyeken a szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást kíván nyújtani,

g) a szálláshely állandó jelleggel, idény jelleggel vagy eseti jelleggel való nyitva tartásának, a szálláshely állandó felügyelettel vagy anélkül történő üzemeltetésének, továbbá a szálláshely-szolgáltatás kiegészítő, illetve melléktevékenységként való nyújtásának ténye,

h) a szolgáltatás megkezdésének időpontja.

Szükséges melléklet:

Vásárlók Könyve

Az az okirat, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat

Eljárási határidő 60 nap.

A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a szolgáltató részére hatósági igazolvány kerül kiállításra.

A szolgáltató az adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenység megszüntetését köteles nyolc napon belül bejelenteni!

Vonatkozó jogszabályok:

173/2003. (X.28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Ügyintézés:  

Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)

Nyomtatványok:

nem üzleti célú szálláshely kérelem nyomtatvány

Szálláshely megszűntetése