Telepengedély kiadása

Telepengedély-köteles tevékenységet folytató telepek engedélyezése

Amennyiben ipari tevékenységet kíván végezni, ennek szándékát be kell jelentenie a telep fekvése szerinti illetékes jegyzőnél. Bizonyos ipari tevékenységek továbbra is kizárólag telepengedély birtokában folytathatók, az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében meghatározott ipari tevékenységek továbbra is telepengedély kötelesek. A bejelentett illetve a telepengedély alapján üzemelő telepekről a jegyző interneten közzétett nyilvántartást vezet.

Telepengedély iránti kérelmet a honlapon ill. a Hatósági Csoporton elérhető formanyomtatványon, 5000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekkszelvény csatolásával, valamint a szükséges mellékletekkel együtt lehet bejelenteni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Szükséges mellékletek:

1. A telep helyszínrajza.

2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével.

3. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

4.. Szakhatósági díjak befizetéséről szóló igazoló szelvény.

Az engedélyezési eljárás keretében helyszíni szemle megtartására kerül sor. A telepengedély megadásával egyidejűleg a telep nyilvántartásba vételre kerül.
Az üzemeltető az adatváltozást ill. a nyitva tartási idő változását haladéktalanul köteles bejelenteni. Az ipari tevékenység folytatója a tevékenység megszüntetését köteles haladéktalanul bejelenteni!

Eljárási határidő: 21 nap.

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Ügyintézés:

 Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)

Nyomtatványok:

Telepengedély, telep létesítésének bejelentése

telep megszüntetése

telep nyitvatartásának módosítás

tevékenységek listája