Talált tárgyak

Talált tárgyakkal kapcsolatos eljárás

Talált tárgyakat magánszemélyek, rendőrség és más szervek szolgáltatnak be hivatalunkhoz. A találó köteles a talált dolgot a találástól számított 8 nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának átadni, vagy az önkormányzathoz beszolgáltatni. A talált tárgyak átadásáról hatóságunknál jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a találó adatait, a talált tárgy pontos leírását, esetleg gyártási számát, azonosítóját, valamint a találás körülményeit.

Amennyiben a talált dolog a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozik, illetve közterületen találták, a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerül, hogy a találó a dolog tulajdonjogára igényt tart-e. A talált dolgokat 3 hónapig őrizzük, és ha ez alatt az idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, a találónak használatba adjuk. A talált dolog átvételére jogosultságot minden alkalommal megvizsgáljuk. A találó a részére kiadott dolog tulajdonjogát abban az esetben szerzi meg, ha mindent megtett annak érdekében, hogy a dolgot tulajdonosa visszakaphassa, és a tulajdonos a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezett.

A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben, vagy helyiségben, továbbá közforgalmú, közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ebben az esetben, ha a jogosult 3 hónap alatt nem jelentkezik, hatóságunk a tárgyat értékesítheti. A romlandósága miatt vagy más okból el nem tartható dolog értékesítéséről a beszolgáltatást követően haladéktalanul gondoskodunk.

Az egészségre ártalmas, romlott élelmiszer, ill. a 3 hónapos határidő lejárta után sem értékesíthető tárgy megsemmisítéséről megfelelő vizsgálat után intézkedünk, A talált lőfegyver, lőszer és robbanóanyagot a rendőrségnek kell beszolgáltatni.

Elérhetőség

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. (II.emelet 102)

Ügyintéző: Vízhányóné Kemény Nikoletta

Telefon: (+36 76) 562-059

email: kemeny.nikoletta@kiskunfelegyhaza.hu

NAPDÉLELŐTTDÉLUTÁN
Hétfő8:00 – 12:00Hétfő délután szünetel az ügyfélfogadás
Kedd8:00 – 12:0013:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:0013:00 – 16:00
CsütörtökCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadásCsütörtökön szünetel az ügyfélfogadás
Péntek8:00 – 12:00Péntek délután szünetel az ügyfélfogadás