Nagycsaládosok támogatása

Jogosultak köre, támogatás mértéke, formája
Vásárlási utalvány formájában nyújtott nagycsaládosok támogatására jogosult az a szülő, aki három vagy több gyermeket nevel a háztartásában.
A vásárlási utalvány összege családonként 5000,- Ft.
A nagycsaládosok támogatása iránti kérelmet legkésőbb tárgyév november 30. napjáig kell előterjeszteni. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Eljárás jogi alapja

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok

  • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
  • Kérelem nyomtatvány szerinti igazolások

Ügyintézés:  Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

 Nagycsaládosok támogatása