Az őstermelői igazolványok ellenőrzése

A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 2017. év január 1-től a járási hivatal illetékességi területén található piacokon, vásárokon, egyéb elárusító helyeken ellenőrzi az őstermelői igazolvány jogszerű használatát. Az érvényes igazolványt a mezőgazdasági őstermelő köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon, felhívásra – az értékesítés helyszínén is – bemutatni. Tilos az igazolványt másra átruházni, letétbe helyezni vagy biztosítékul használni.

A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapra, negyedévenként bejegyzi azon értékesítésének általa vezetett bevételi nyilvántartása szerinti összesített összegét. A mezőgazdasági őstermelő az értékesítési betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegezésével, az üresen maradt sorok áthúzásával lezárja. A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

Az ellenőrző hatóság az ellenőrzés során jogosult

  • a termelés és értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani
  • a nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzésére és az értékesíteni kívánt termékek származásának ellenőrzésére
  • a személyi azonosságot igazoló okmányokat elkérni,
  • az őstermelői igazolványt, értékesítési betétlapot és nyilvántartási adatlapot elkérni

Az ellenőrző hatóság jogosult az igazolványt visszatartani az eljárás jogerős befejezéséig vagy az igazolványt visszavonni 2 hónaptól 2 évig terjedő időszakra, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól, egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel, által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni, olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be, rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

Ügyintézés helye: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Kapcsolódó jogszabályok: 436/2015. (XII. 28.) korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról; 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról, 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás, -értékesítés feltételeiről.