Tájékoztató

a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
által nyújtott szociális étkeztetésről

Elérhetőség:

6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
Tel: 76/463-433, Fax: 76/463-433
e-mail: szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu

Az intézmény vezetője: Gálig Erzsébet

Az intézmény fenntartója: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1.

Szolgáltatás bemutatása:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít, mely magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat.
Szociális alapszolgáltatás keretében a jogosultsági feltételek fennállása esetén az intézmény a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

Az étkeztetés az intézmény Csanyi úti intézményünk élelmezési üzeméből biztosított.
Az alapszolgáltatás keretében megvalósuló étkeztetés célja, hogy a szociálisan, kora, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége illetve egészségi állapota alapján rászoruló személy legalább napi egyszer meleg ételt kapjon.