Gazdasági Bizottság 2017. szeptember 26.

Napirend

1./ Előterjesztés a Jókai utca, Blandina nővér utca és a Bajcsy-Zs. E. utca által határolt ingatlanok területrendezése és az ehhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyása tárgyában /ZÁRT ÜLÉS/

2./ Előterjesztés a víziközmű rendszerek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése tárgyában

3./ Előterjesztés a 2018-2019. évi közterületi feladatok tervezése tárgyában

4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programjának elfogadása tárgyában

5./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

6./ Előterjesztés a Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület támogatási kérelme tárgyában

7./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

8./ Előterjesztés birkózó edzőterem létesítése tárgyában

9./ Előterjesztés EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” pályázathoz adandó Tulajdonosi hozzájárulás tárgyában

10./ Előterjesztés a Móra Ferenc Utcai Óvoda épületének bontási anyag értékesítése tárgyában

11./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület elhelyezése tárgyában

12./ Előterjesztés a Padkaporos Táncegyüttes Közhasznú Egyesület elhelyezése tárgyában

13./ Előterjesztés a Telenor bérleti szerződés módosítási kérelme tárgyában

14./ Előterjesztés a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény selejtezési kérelme tárgyában

15./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 12. szám alatti 27 m2 üzlethelyiség hasznosítása tárgyában

16./ Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Deák F. u. 2. szám alatti 38 m2 üzlethelyiség hasznosítása tárgyában

17./ Egyebek

2017 09 26 GB jkv