Képviselő-testület 2017. szeptember 28.

Napirend

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

2./  Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet tárgyában

3./  Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában

4./  Előterjesztés a víziközmű rendszerek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése tárgyában

5./ Előterjesztés a 2018-2019. évi közterületi feladatok tervezése tárgyában

6./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programjának elfogadása tárgyában

7./ Előterjesztés a Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület támogatási kérelme tárgyában

8./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018 évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

9./ Előterjesztés a Jókai utca, a Blandina nővér utca és a Bajcsy-Zs. E. utca által határolt ingatlanok területrendezése és az ehhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyása tárgyában (zárt ülés)

10./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

11./  Előterjesztés birkózó edzőterem létesítése tárgyában

12./  Előterjesztés EFOP-4.1.2-17 “Iskola 2020” pályázathoz adandó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában

13./  Előterjesztés a Telenor bérleti szerződés módosítási kérelme tárgyában

14./  Előterjesztés a 2017. évi szociális lakás bérbeadási névjegyzék módosítása tárgyában

15./ Interpellációk, kérdések

16./  Egyebek