Pályázati felhívás – Karbantartó, gépkocsivezető

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12. pályázatot hirdet
karbantartó – gépkocsivezető munkakör betöltésére

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

 Pályázati feltétel:     

  • lakatos, asztalos vagy vízvezeték szerelő végzettség
  • B kategóriás jogosítvány
  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • Az intézményben szükség szerinti karbantartási feladatok elvégzése
  • szociális étkeztetés házhozszállítása
  • intézmény telephelyeire ételes konténerek (kb. 50 kg-osak) kiszállítása, kirakodása

A pályázathoz csatolni kell:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

Pályázat beérkezési határideje: 2018. április 26-án 15:00 óráig Gálig Erzsébet intézményvezető részére személyesen a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12., vagy e-mailben a szivarvany.nadasdy@varosionk.t-online.hu címre. A borítékon kérjük feltüntetni: „karbantartó-gépkocsivezető”, valamint a pályázati azonosító számot: 33-5/2018.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak. Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kérünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ a 30/815-54-11-es telefonszámon Jéga Zsolt műszaki csoportvezetőtől kérhető.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.