Szálláshely nyilvántartásba vétele

Szálláshely szolgáltatás nyújtását be kell jelenteni a jegyzőnél.

Szálláshely típusok:

– Szálloda
– Panzió
– Kemping
– Üdülőház
– Közösségi szálláshely
– Egyéb szálláshely
– Falusi szálláshely

Az egyes típusokra vonatkozó követelményeket a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklete tartalmazza.

Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel az irányadó 239/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeknek. Az ennek való megfelelést a nyilvántartásba vételi eljárás során a Kereskedelmi Hatóság helyszíni szemlén ellenőrzi.

A bejelentést, formanyomtatványon, 3000 Ft illetékbélyeggel ellátva ill. a szükséges mellékletekkel együtt az Hatósági Csoportnál lehet leadni.

Tekintettel az ügyek összetettségére,felmerülő kérdéseiket személyesen az ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon 76/562-056.

Szükséges mellékletek:

– Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat

– Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező, hozzájárulását igazoló okirat

– Közös tulajdonban álló ingatlan esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

– Vásárlók könyve

Az adatváltozást ill. a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni!

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

– fogadott vendégek száma,
– a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Vonatkozó jogszabályok:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Ügyintézés:  

Kereskedelmi ügyek (Hatósági Csoport)

Nyomtatványok:

Szálláshely-üzemeltetési kérelem

Szálláshely üzemeltetési engedélyek nyilvántartása

Szálláshely megszűntetése

Szálláshely-ADATVÁLTOZ.-bejelentése