Pénzbeli és természetbeni rendkívüli települési támogatás

Jogosultak köre, támogatás mértéke, formája
A települési Önkormányzat pénzbeli és természetbeni rendkívüli támogatást nyújt, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a kérelmezőnek vagy családjának nincs vagyona, az alábbi esetekben:

a) a családot ért elemi kár esetén, ha elemi kár következtében lakhatását biztosító ingatlan és ingósága megrongálódott, és helyrehozatali költségének teljesítése átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartását veszélyezteti,
– elemi kár esetén be kell nyújtani az ingatlan tulajdonviszonyát, vagy lakáshasználat jogcímét igazoló okiratot vagy annak másolatát, a rendelkezésre álló kár felmérésben eljárt hatóság véleményét vagy igazolását, a helyreállítást vállaló szakember igazolását a költségekről, valamint amennyiben biztosító kártérítést fizetett, úgy az erről szóló dokumentumot

b) ha a család egyik tagja 8 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, és ez jövedelem kiesést okozott
– a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával kell bizonyítani

c) a kérelmező vagy kiskorú gyermeke gyógyszerköltségeihez (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is), gyógyászati segédeszközéhez amennyiben közgyógyellátásra nem jogosult,
– gyógyszerköltséget (ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is) a gyógyszertár igazolásával kell bizonyítani
– a gyógyászati segédeszközt forgalmazó által kibocsátott igazolást
gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 10 000,- Ft lehet.

d) a temetési költségek csökkentésére – 15 500,- Ft összegben
nem állapítható meg a temetési segély annak a személynek, aki a kérelmet a temetést követő 60 napon túl nyújtotta be, vagy a meghalt személlyel tartási-, életjáradéki-, öröklési szerződést kötött.
– a temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a segélyt kérő vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát.

e) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
– a várandósságot orvosi igazolással vagy terhességi kiskönyvvel

f) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez, kapcsolódó kiadások
– a nevelésbe vételt vagy annak megszűnését gyámhivatali határozattal, a gyermekhez kapcsolódó kiadásokat a megfelelő számlákkal kell igazolni

g) egyéb súlyos krízishelyzet megoldásához

Vásárlási utalvány formájában nyújtott természetbeni települési támogatásra jogosult az, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a kérelmezőnek vagy családjának nincs vagyona.

A természetbeni rendkívüli települési támogatás vásárlási utalvány formájában adható, mely élelmiszerre és alapvető tisztálkodási szerekre váltható be.
A vásárlási utalvány értéke a kérelem benyújtásától számított három hónapon át
a) legfeljebb két fős család esetén havi 1500,- Ft,
b) legfeljebb négy fős család esetén havi 3000,- Ft,
c) négy főnél nagyobb család esetén havi 4500,- Ft.
A vásárlási utalvány családonként évente két alkalommal igényelhető, az utalványon szereplő helyi üzletekben váltható be.

Eljárás jogi alapja

Hatáskör gyakorlója: Kiskunfélegyháza Város Polgármestere

Kérelemhez szükséges dokumentumok

  • Személyi igazolvány, lakcím igazolvány
  • Kérelem nyomtatvány szerinti igazolások

Ügyintézés:  Szociális Csoport

Letölthető nyomtatvány:

Szociális rászorultságtól függő rendkívüli települési támogatás