Jogi Bizottság – Jegyzőkönyvek

20 Találat

Jogi Bizottság 2018. február 6.


Napirend 1./ Előterjesztés a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában 2./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet  módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására 5./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási […]

2018-02-27


Jogi Bizottság 2017. december 12.


Napirend 1./ Előterjesztés településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása tárgyában 2./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 3./Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására 4./Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet 2018. évi támogatási kérelme tárgyában 5./ Előterjesztés sportorvosi feladat 2018. évi ellátására 6./ Előterjesztés alapító okiratok módosítása tárgyában 7./ […]

2018-01-05


Jogi Bizottság 2017. november 28.


Napirend 1./ Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről 2./ Előterjesztés a HÉSZ módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés a közterület-használatról szóló rendelet módosítása tárgyában 5./ Előterjesztés ingatlanokat terhelő építményadó rendelet módosítása tárgyában 6./ Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálata tárgyában 7./ Előterjesztés átmenetileg szabad pénzeszközök éven túli kincstárjegyben […]

2018-01-04


Jogi Bizottság 2017. október 24.


Napirend 1./ Előterjesztés a közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) módosítására 4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény telephelyeinek kialakítása, alapító […]

2017-11-02


Jogi Bizottság 2017. szeptember 26.


Napirend 1./ Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzat rendelet tárgyában 2./ Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület támogatási kérelme tárgyában 4./ Előterjesztés a Jókai utca, Blandina nővér utca és Bajcsy-Zs. E. utca által határolt ingatlanok területrendezése és az ehhez kapcsolódó megállapodások […]

2017-10-12


Jogi Bizottság 2017. augusztus 29.


Napirend 1./ Előterjesztés közétkeztetés átszervezése tárgyában 2./ Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetésének 2017. I. félévi pénzügyi teljesítéséről 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 4./ Előterjesztés a közterületek elnevezésének módosítása tárgyában 5./ Előterjesztés pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására kötött ellátási szerződés módosítása tárgyában 6./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat megszüntetése tárgyában 7./ […]

2017-09-15


Jogi Bizottság 2017. június 27.


Napirend 1./ Előterjesztés a Rádi Gyermekgyógyászati Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában 2./ Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről, valamint az egyéb családi események szolgáltatási díjáról szóló rendelet megalkotására 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének […]

2017-07-17


Jogi Bizottság 2017. május 23.


Napirend 1./ Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában 2./ Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában 5./ Egyebek bizottsagi_20170523_jogi

2017-06-19


Jogi Bizottság 2017. április 25.


Napirend 1./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének megalkotására 2./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló […]

2017-10-03


Jogi Bizottság 2017. március 28.


Napirend 1./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása tárgyában 2./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 4./ Egyebek bizottsagi_20170328_jogi

2017-05-07