Városüzemeltetési Bizottság – Jegyzőkönyvek

19 Találat

Városüzemeltetési Bizottság 2017. november 27.


Napirend Tájékoztató a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről Zöldfelületgazdálkodási feladatok ellátása Előterjesztés a HÉSZ módosítása tárgyában Előterjesztés a településkép védelméről szóló rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés a közterület-használatról szóló rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Előterjesztés a társasházi gyűjtőkémények lezárása miatt benyújtott kérelmek tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakások további hasznosítása […]

2017-12-13


Városüzemeltetési Bizottság 2017. október 24.


Napirend Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítására Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény telephelyeinek kialakítása, alapító okiratának módosítása tárgyában Előterjesztés a távhő infrastruktúra fejlesztése tárgyában Előterjesztés egyes nyárfák kivágásáról Egyebek Városüz. Biz. jkv. 2017.10.24. nyílt

2017-11-02


Városüzemeltetési Bizottság 2017. szeptember 25.


Napirend Előterjesztés a víziközmű rendszerek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése tárgyában Előterjesztés a 2018-2019. évi közterületi feladatok tervezése tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programjának elfogadása tárgyában Előterjesztés a 2017. évi szociális lakás bérbeadási névjegyzék módosítása tárgyában Előterjesztés Réczi Róbert kérelme tárgyában Egyebek Városüz.-Biz.-2017.-szept.-25.-nyílt-jkv..pdf  

2017-10-11


Városüzemeltetési Bizottság 2017. augusztus 28.


Napirend Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetésének 2017. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Előterjesztés közterületek elnevezésének módosítása tárgyában Előterjesztés az üres önkormányzati bérlakások felújításához szükséges forrás kiegészítése tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Szegedi út 10. fsz. 4. szám alatti lakás megvásárlása tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakások közérdekből történő bérbeadása tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakások további hasznosítása tárgyában Tájékoztató a Városüzemeltetési […]

2017-09-13


Városüzemeltetési Bizottság 2017. június 26.


Napirend Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításának soron kívüli elindítása TOP-projekt ügyében, a módosítással érintett Liget utcai terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, környezeti vizsgálat szükségtelensége tárgyában Előterjesztés a „Jedlik Ányos Terv” elektromos töltőállomás alprogram GZR-T-Ö-2016-0008 azonosító számú pályázat megvalósítása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza zöldfelület-gazdálkodási feladatainak ellátásáról Előterjesztés Pethő Károly kérelme tárgyában Előterjesztés Nemes Mihályné kérelme tárgyában Előterjesztés […]

2017-08-21


Városüzemeltetési Bizottság 2017. május 22.


Napirend Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában Előterjesztés közterületek elnevezésre tárgyában Előterjesztés Roykó Viktor emléktábla elhelyezésének kezdeményezése tárgyában Előterjesztés szociális lakástámogatási kérelmek elbírálása tárgyában (zárt ülés) Egyebek bizottsagi_20170522_varos.pdf

2017-06-07


Városüzemeltetési Bizottság 2017. április 24.


Napirend Tájékoztató Kiskunfélegyháza város 2016. évi közrend-közbiztonsági helyzetéről Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 7/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés üres önkormányzati lakások további […]

2017-05-18


Városüzemeltetési Bizottság 2017. március 27.


Napirend Előterjesztés a Közműves ivóvízellátás és a Közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv feladatok végrehajtása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztés a 2017. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyása tárgyában Előterjesztés szociális lakástámogatási kérelmek elbírálása tárgyában Egyebek bizottsagi_20170327_varos

2017-05-07


Városüzemeltetési Bizottság 2017. február 6.


Napirend Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztés önkormányzati bérlakás közérdekből történő bérbeadása tárgyában Előterjesztés üres önkormányzati bérlakás hasznosítása tárgyában Tájékoztató a Városüzemeltetési Bizottság által 2016. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről Egyebek bizottsagi_20170206_varos

2017-04-23


Városüzemeltetési Bizottság 2016. december 13.


Napirend Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítására Előterjesztés a Blandina nővér emléktábla elhelyezésének kezdeményezése tárgyában Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a KEHOP-3.2.1 „Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában” című […]

2017-04-24