Jegyzőkönyvek – Főoldal

(Képviselő-testületi és Bizottsági jegyzőkönyvek listázása)

110 Találat

Városüzemeltetési Bizottság 2016. május 17.


Napirend Előterjesztés a településrendezési eszközök teljes eljárásos módosításának jóváhagyása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény gépjármű és eszközpark bővítése tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakás közérdekből történő bérbeadása tárgyában Előterjesztés lakásbérleti jogviszonyok felmondása tárgyában Előterjesztés önkormányzati lakás további hasznosítása tárgyában Szociális lakástámogatási kérelmek elbírálása Egyebek bizottsagi_20160517_varos

2016-08-10


Művelődési Bizottság 2016. május 17.


Napirend Előterjesztés a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási kérelme tárgyában Előterjesztés a Pulpa Bt-vel fogászati ügyeletre kötött feladat-ellátási szerződés megszűnése tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodában óvodai csoportok számának engedélyezése, létszámcsökkentés elrendelése, továbbá az intézmény alapító okiratának módosítása tárgyában Előterjesztés a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó […]

2017-10-04


Jogi Bizottság 2016. május 17.


Napirend 1./ Előterjesztés a településrendezési eszközök teljes eljárásos módosításának jóváhagyása tárgyában 2./ Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 4./ Előterjesztés a Seven Dentists Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására és Dr. Vas Csilla Éva vállalkozóval kötendő feladat-ellátási szerződés megkötésére 5./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi […]

2017-04-24


Gazdasági Bizottság 2016. május 17.


Napirend 1./ Előterjesztés a településrendezési eszközök teljes eljárásos módosításának jóváhagyása tárgyában 2./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épülete I. és II. emeleti déli és nyugati szárnyának fűtés-hűtés rendszerének kialakítására 3./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény gépjármű és eszközpark bővítése tárgyában 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 5./ Előterjesztés a School of Business […]


Művelődési Bizottság 2016. április 26.


Napirend Előterjesztés az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány ellátási szerződés alapján végzett 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóról Előterjesztés az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Előterjesztés házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat alapító okiratának módosítása és létszámfejlesztése […]

2017-10-04


Jogi Bizottság 2016. április 26.


Napirend 1./ Előterjesztés a Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatási kérelme tárgyában 2./ Előterjesztés a Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatási kérelme tárgyában 3./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény kérelme tárgyában 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotására 5./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 6./ Előterjesztés a közműves ivóvízellátás […]

2017-04-24


Gazdasági Bizottság 2016. április 26.


Napirend 1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Ipari Park Kft. ügyvezetője tárgyában /ZÁRT ÜLÉS/ 2./ Előterjesztés a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás Gördülő Fejlesztési Terv feladatok végrehajtása tárgyában /ZÁRT ÜLÉS/ 3./ Előterjesztés szennyvíz projektek társberuházói szerződések módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása teljes véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása és környezeti […]


Városüzemeltetési Bizottság 2016. április 25.


Napirend Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi mentő tűzvédelmi tevékenységéről Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítása teljes véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálata tárgyában Előterjesztés településkép védelméről szóló rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletének megalkotására Előterjesztés önkormányzati projekt előkészítő […]


Gazdasági Bizottság 2016. április 14. – rendkívüli


Napirend 1./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan egyes ingatlanrészeinek elidegenítése, önkormányzat és magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok telekhatár-rendezése tárgyában bizottsagi_20160414_gazd_rendk


Városüzemeltetési Bizottság 2016. március 29.


Napirend Előterjesztés a UPC Magyarország Kft-nek adandó, a Kiskunfélegyházán tervezett telekommunikációs fejlesztéssel kapcsolatos elvi támogatás tárgyában Előterjesztés a járművek elhelyezésének szabályairól szóló rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása érdekében pályázat kiírására Előterjesztés Keresztesi Lóránt kérelme tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakás közérdekből történő bérbeadása tárgyában Előterjesztés a […]