Jegyzőkönyvek – Főoldal

(Képviselő-testületi és Bizottsági jegyzőkönyvek listázása)

104 Találat

Képviselő-testület 2017. március 2.


Napirend 1./ Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyása tárgyában 2./ Előterjesztés a III. és IV. Tanyagondnoki Szolgálatok indítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Petőfi tér 1. szám alatti Kiskunfélegyházi Kormányablak területrészének Magyar Államkincstár részére történő használatba adási szerződésének módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár EFOP-4.1.8-16 pályázata tárgyában 5./ Előterjesztés „Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat […]

2017-04-23


Művelődési és Szociális Bizottság 2017. február 22.


Napirend Előterjesztés a kiskunfélegyházi civil szervezetek működését támogató pályázat szövegének jóváhagyása tárgyában Előterjesztés a kiskunfélegyházi sport szervezetek működését támogató pályázat szövegének jóváhagyása tárgyában Jegyzőkönyv  

2017-05-07


Képviselő-testület 2017. február 8.


Napirend 1./ Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 2./ Előterjesztés a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. kérelme tárgyában 3./ Előterjesztés a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 5./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város […]

2017-04-23


Gazdasági Bizottság 2017. február 7.


Napirend 1./ Előterjesztés a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. kérelme tárgyában 2./ Előterjesztés a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására 5./ Előterjesztés a Szakmaközi […]

2017-05-07


Jogi Bizottság 2017. február 7.


Napirend 1./ Előterjesztés közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezéséhez történő csatlakozás tárgyában 2./ Előterjesztés a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok, a bizottsági elnökök, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására 5./ Előterjesztés a települési támogatásokról […]

2017-04-23


Művelődési és Szociális Bizottság 2017. február 7.


Napirend Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztés az óvodák és általános iskolák beíratásával kapcsolatos sorsolás alóli mentesség szempontjairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése, valamint az óvodák kötelező ellátási körzeteinek […]

2017-05-07


Városüzemeltetési Bizottság 2017. február 6.


Napirend Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotására Előterjesztés önkormányzati bérlakás közérdekből történő bérbeadása tárgyában Előterjesztés üres önkormányzati bérlakás hasznosítása tárgyában Tájékoztató a Városüzemeltetési Bizottság által 2016. II. félévben átruházott hatáskörben hozott döntésekről Egyebek bizottsagi_20170206_varos

2017-04-23


Képviselő-testület 2017. január 31.


Napirend 1./ Előterjesztés a Csólyosi út útépítés és gépbeszerzés pályázati benyújtása tárgyában kepviselotestuteli_jkv_20170131


Képviselő-testület 2017. január 11.


Napirend 1./ Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezési eljárásának lezárása, tervanyag végső véleményezésre bocsátása és környezeti vizsgálat tárgyában 2./ Előterjesztés a polgármester személyi juttatásának módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés az alpolgármesterek személyi juttatásának módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés a Kiskun Múzeum EFOP-4.1.9-16 kódszámú, A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című pályázata tárgyában 5./ […]


Művelődési és Szociális Bizottság 2017. január 10.


Napirend Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyén dolgozók támogatására Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Népdalkör kérelme tárgyában Előterjesztés a Félegyházi Kézilabda Sport Club kérelme tárgyában Jegyzőkönyv