Jegyzőkönyvek – Főoldal

(Képviselő-testületi és Bizottsági jegyzőkönyvek listázása)

104 Találat

Képviselő-testület 2017. november 9.


Napirend 1./ Előterjesztés „Települési önkormányzatok rendkívüli  önkormányzati támogatása” elnevezésű pályázat benyújtása tárgyában 2./ Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására kiírt pályázat  benyújtása tárgyában 3./ Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program megvalósítása tárgyában 4./ Közmeghallgatás 20171109 közmeghallgatás

2017-11-23


Képviselő-testület 2017. október 26.


Napirend 1./ Tájékoztató a folyamatos és lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 2./ Előterjesztés a közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 3./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) […]

2017-11-09


Városüzemeltetési Bizottság 2017. október 24.


Napirend Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítására Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény telephelyeinek kialakítása, alapító okiratának módosítása tárgyában Előterjesztés a távhő infrastruktúra fejlesztése tárgyában Előterjesztés egyes nyárfák kivágásáról Egyebek Városüz. Biz. jkv. 2017.10.24. nyílt

2017-11-02


Jogi Bizottság 2017. október 24.


Napirend 1./ Előterjesztés a közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) módosítására 4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény telephelyeinek kialakítása, alapító […]


Művelődési Bizottság 2017. október 24.


Napirend Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend) módosítására Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat magasabb vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírás tárgyában Előterjesztés házi gyermekorvosi ellátásra kötött feladatellátási szerződések módosítása tárgyában Előterjesztés “Egyes köztéri műalkotások áthelyezése” tárgyában Előterjesztés a Szociális Munka Napja alkalmából […]


Gazdasági Bizottság 2017. október 24.


Napirend 1./ Előterjesztés a közműves szennyvízelvezető-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 2./ Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend) módosítására 4./ Előterjesztés a Félegyházi Termál Parkfürdő finanszírozási igénye tárgyában […]

2017-11-15


Képviselő-testület 2017. szeptember 28.


Napirend 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 2./  Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet tárgyában 3./  Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában 4./  Előterjesztés a víziközmű rendszerek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése tárgyában 5./ Előterjesztés a 2018-2019. évi közterületi feladatok tervezése tárgyában 6./ Előterjesztés […]

2017-10-12


Jogi Bizottság 2017. szeptember 26.


Napirend 1./ Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzat rendelet tárgyában 2./ Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület támogatási kérelme tárgyában 4./ Előterjesztés a Jókai utca, Blandina nővér utca és Bajcsy-Zs. E. utca által határolt ingatlanok területrendezése és az ehhez kapcsolódó megállapodások […]


Gazdasági Bizottság 2017. szeptember 26.


Napirend 1./ Előterjesztés a Jókai utca, Blandina nővér utca és a Bajcsy-Zs. E. utca által határolt ingatlanok területrendezése és az ehhez kapcsolódó megállapodások jóváhagyása tárgyában /ZÁRT ÜLÉS/ 2./ Előterjesztés a víziközmű rendszerek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése tárgyában 3./ Előterjesztés a 2018-2019. évi közterületi feladatok tervezése tárgyában 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti […]

2017-10-25


Művelődési Bizottság 2017. szeptember 26.


Napirend Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában Előterjesztés birkózó edzőterem létesítése tárgyában Egyebek Műv.-és-Szoc.-Biz.-2017.09.26.-nyílt-jkv..pdf

2017-10-11