Jegyzőkönyvek – Főoldal

(Képviselő-testületi és Bizottsági jegyzőkönyvek listázása)

104 Találat

Városüzemeltetési Bizottság 2017. szeptember 25.


Napirend Előterjesztés a víziközmű rendszerek 2018-2032. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terveinek véleményezése tárgyában Előterjesztés a 2018-2019. évi közterületi feladatok tervezése tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve és Programjának elfogadása tárgyában Előterjesztés a 2017. évi szociális lakás bérbeadási névjegyzék módosítása tárgyában Előterjesztés Réczi Róbert kérelme tárgyában Egyebek Városüz.-Biz.-2017.-szept.-25.-nyílt-jkv..pdf  

2017-10-11


Művelődési és Szociális Bizottság 2017. augusztus 29.


Napirend Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetésének 2017. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda beszámolója, valamint a 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában Előterjesztés a Móra Ferenc Művelődési Központ nyitvatartási idejének módosítása tárgyában Előterjesztés közétkeztetés átszervezése tárgyában Előterjesztés pszichiátriai betegek nappali ellátásának […]

2017-09-13


Jogi Bizottság 2017. augusztus 29.


Napirend 1./ Előterjesztés közétkeztetés átszervezése tárgyában 2./ Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetésének 2017. I. félévi pénzügyi teljesítéséről 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 4./ Előterjesztés a közterületek elnevezésének módosítása tárgyában 5./ Előterjesztés pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására kötött ellátási szerződés módosítása tárgyában 6./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat megszüntetése tárgyában 7./ […]

2017-09-15


Gazdasági Bizottság 2017. augusztus 29.


Napirend 1./ Előterjesztés a Városi Sportcsarnok állami kiváltása és működtetése tárgyában /ZÁRT ÜLÉS/ 2./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok díjtáblázatának módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés a Kiskun Vízi- és Szabadidő Sportegyesület kérelme tárgyában 4./ Előterjesztés a közétkeztetés átszervezése tárgyában 5./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány támogatási kérelme tárgyában 6./ Előterjesztés az üres önkormányzati bérlakások felújításához […]

2017-10-03


Városüzemeltetési Bizottság 2017. augusztus 28.


Napirend Tájékoztató Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat költségvetésének 2017. I. félévi pénzügyi teljesítéséről Előterjesztés közterületek elnevezésének módosítása tárgyában Előterjesztés az üres önkormányzati bérlakások felújításához szükséges forrás kiegészítése tárgyában Előterjesztés a Kiskunfélegyháza, Szegedi út 10. fsz. 4. szám alatti lakás megvásárlása tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakások közérdekből történő bérbeadása tárgyában Előterjesztés önkormányzati bérlakások további hasznosítása tárgyában Tájékoztató a Városüzemeltetési […]

2017-09-13


Képviselő-testület 2017. július 17.


Napirendi pontok 1./ Előterjesztés a Kiskun utca felújítás kiegészítő munkáinak elvégzése tárgyában 2./ Előterjesztés a Csanyi úti kerékpárút pályázat benyújtása tárgyában 3./ Előterjesztés a 2017. évi tanyaprogram  pályázatok benyújtásáról Jegyzőkönyv

2017-07-21


Képviselő-testület 2017. június 29.


Napirendi pontok 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 2./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázat elbírálása tárgyában 3./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről, valamint az egyéb családi események szolgáltatásai díjáról szóló rendelet megalkotására 4./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság […]


Gazdasági Bizottság 2017. június 27.


Napirend 1./ Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában 2./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelme tárgyában 3./ Előterjesztés a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. könyvvizsgálata tárgyában 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 5./ Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításának soron kívüli elindítása TOP-projekt ügyében, a módosítással érintett Liget utcai terület […]

2017-07-17


Jogi Bizottság 2017. június 27.


Napirend 1./ Előterjesztés a Rádi Gyermekgyógyászati Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában 2./ Előterjesztés sportorvosi feladat ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában 3./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, szolgáltatási díjáról, az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről, valamint az egyéb családi események szolgáltatási díjáról szóló rendelet megalkotására 4./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének […]


Művelődési és Szociális Bizottság 2017. június 27.


Napirend Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázat elbírálása tárgyában Előterjesztés a Rádi Gyermekgyógyászati Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában Előterjesztés sportorvosi feladata ellátására kötött szerződés módosítása tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata tárgyában Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának felülvizsgálata tárgyában Előterjesztés a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény […]

2017-07-20