Országgyűlési választás 2018

Szavazóköri jegyzőkönyvek

Az alábbi hivatkozásokon letölthetők a Bács-Kiskun megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületnek Kiskunfélegyházán keletkezett szavazóköri jegyzőkönyvek 2. számú példányai:

Tájékoztató választási bizottságokba delegálásról

Tájékoztató jelölő szervezetek/független jelöltek részére a választási bizottságokba történő delegálásról

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált)  tagokból állnak.

A Bács-Kiskun megyei 04. sz. OEVK Kiskunfélegyháza székhelytelepülésén az országgyűlési képviselők választásán működő választási bizottságokba az egyéni képviselőjelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelölt az alábbiak szerint delegálhat megbízott  tagokat, az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével:

 • SZSZB-be 1 vagy 2 tagot az egyéni képviselőjelöltet, illetve a listát állító jelölő szervezet (ideértve a nemzetiségi önkormányzatot is), továbbá a független jelölt
 • OEVB-be 1 tagot az egyéni képviselőjelöltet állító párt, illetőleg a független jelölt.

A választási bizottságnak sem választott, sem megbízott tagja nem lehet: köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a jelölt.

Kiskunfélegyházán az országgyűlési választokon az  alábbi szavazókörök működnek:

1-2-3. sz. szavazókörök: Platán Utcai Általános Iskola Platán u. 12.

4. sz. szavazókör: Szegedi Úti Óvoda Szegedi út 5.

5-6. sz. szavazókörök: József A. Általános Iskola Deák F. u. 14.

7. sz. szavazókör Dózsa Gy. Ált. Iskola Dózsa Gy. u. 26-32.

8. sz. szavazókör: Szent Benedek Iskola Kossuth u. 24.

9. sz. szavazókör: Kossuth L. Középiskola Kossuth u. 34.

10-11-12. sz. szavazókörök: Móra F. Gimnázium Kossuth u. 9.

13. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola Szent Imre herceg u. 1-3. (korábban a Móra F. utcai Óvodában működő szavazókör helyett)

14. sz. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola Oskola u. 1-3.

15. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola Szent Imre herceg u. 1-3.

16-17. sz. szavazókörök: Volt Bankfalui Általános Iskola Alpári út 53.

18. sz. szavazókör: Baromfifeldolgozó Üzem Csongrádi út 101.

19. sz. szavazókör: Boda Bálint Vegyesbolt Mészöly Gy. u. 1.

20-21. sz. szavazókörök: Darvas Általános Iskola Darvas tér 10.

22. sz. szavazókör: Aranyhegy, volt iskolaépület Csillag u. 1. (Aranyhegyi lakótelepen korábbi választásokon Kecskeméti úti Iskola néven szereplő épület)

23-24-25. sz. szavazókörök: Bercsényi Utcai Óvoda  Bercsényi u. 5.

26. sz. szavazókör: Kossuthvárosi Óvoda Dessewffy u. 38.

27. sz. szavazókör: KUNVILL Kft. Iroda Izsáki út 34.

28. sz. szavazókör: Félegyházi Waldorf Iskola (volt Petőfi Iskola épületében) Kossuth u. 29-31.

29. sz. szavazókör: Közösségi Ház IX. körzet 188.

30. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola XI. körzet 1.

31. sz. szavazókör: Gazdaköri Iskola XI. körzet 352.

A közösen jelöltet, illetőleg listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg  az OEVB-be egy, míg a fenti szavazatszámláló bizottságokba egy vagy két tagot.

Az OEVB megbízott tagját az OEVB elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a HVI  vezetőjénél kell bejelenteni 2018. március 23-án (pénteken) 16.00 óráig.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját. A megbízásra vonatkozó nyomtatvány az OEVB-be és az SZSZB-be történő delegáláshoz letölthető itt.

A bejelentés alapján a megbízott tag választójogát a Választási Iroda ellenőrzi. Amennyiben az OEVB-be történő megbízás nem felel meg a törvényi feltételeknek, az OEVB a bejelentéstől számított 3 napon belül határozattal dönt a megbízás elfogadásáról vagy visszautasításáról. Az SZSZB-be történő delegáláskor – amennyiben az nem felel meg a törvényben foglalt feltételeknek – az HVI vezetője dönt a megbízás elfogadásáról vagy elutasításáról.

A választási bizottságok megbízott tagjainak is esküt vagy fogadalmat kell tenniük, csak ezt követően gyakorolhatják jogaikat.

Bács-Kiskun megyei 04. sz.
OEVI

Bács-Kiskun Megyei 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

OEVB elérhetőségei:
székhely/levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.
telefon: 76/562-015
e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

Elnök: Dr. Dobák Nándor
Elnökhelyettes: Dr. Palásti Gabriella
Tagja: Csabai Csaba Pál

MSZP-Párbeszéd: Kormányos Imre
JobbikMegyesi Lászlóné
LMP: Patakiné Dr. Terjék Mária
Fidesz-KDNP: Felföldi Zoltán

Póttag: Kovács-Csonka Szilvia
Póttag: Mészáros Márta

OEVB ülések, jegyzőkönyvek, határozatok

Választási Bizottsági ülések
Választási Bizottsági jegyzőkönyvek
Választási Bizottsági határozatok

Választási Bizottsági határozatok

Általános tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. sz. melléklete határozza meg az országgyűlési egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és területi beosztását.

A törvény alapján Kiskunfélegyháza város a Bács-Kiskun megyei 04. sz. országgyűlési egyéni választókerület székhelytelepülése.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a alapján a Helyi Választási Iroda vezetője határozatban állapította meg a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását és címét, amely döntés alapján Kiskunfélegyházán az 1-31. számú szavazókörökben élhetnek választójogukkal a választópolgárok.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy néhány esetben módosult a szavazókörök címe, ill. a szavazóhelyiség elnevezése. A 13. szavazókör (korábban Móra F. utcai Óvoda) áthelyezésre került a Göllesz V. Általános Iskola (Szent Imre herceg u. 1-3.) cím alá, így a Göllesz V. Általános Iskolában kettő szavazókör működik az országgyűlési választáson. A 22. szavazókör (korábban volt Aranyhegyi Csárda épülete) áthelyezésre került az Aranyhegy, volt iskolaépületbe – Aranyhegyi lakótelep, Csillag u. 1. (a korábbi választásokon Kecskeméti úti Iskola néven szereplő épület). A 28. szavazókör marad a volt Petőfi Iskola épületében, de Félegyházi Waldorf Iskola néven szerepel. E változások miatt a szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok továbbra is a 12. számú szavazókörben (Kossuth Lajos utca 9., Móra F. Gimnázium) élhetnek választójogukkal.

A 2018. február 9-ig szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja névjegyzékbe vételükről. Az értesítő megküldésének határideje: 2018. február 19.

Azokat a választópolgárokat, akik 2018. február 9-ét követően létesítenek lakóhelyet a településen, a kiskunfélegyházi Helyi Választási Iroda fogja tájékoztatni – értesítő megküldésével – a névjegyzékbe vételükről.

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától.

A központi névjegyzékben szereplő adataik módosításával kapcsolatban (nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása) kérelem benyújtható be személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.), vagy a választások hivatalos honlapján www.valasztas.hu is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. E nyilatkozat alapján a választópolgár – amennyiben a Nemzeti Választási Iroda az adott nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzata által állított listát nyilvántartásba vette – pártlistás szavazólap helyett az adott nemzetiség szavazólapjára adhatja le szavazatát.

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék is tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, – választójogának gyakorlásához szükséges – speciális segítség (Braille-írással készített értesítő, szavazósablon biztosítása, választójog gyakorlásával kapcsolatos könnyített formában megírt tájékoztató, akadálymentes szavazókörbe történő áthelyezés, amennyiben a lakcíme szerinti szavazókör nem akadálymentes) igényelését.

Akadálymentes szavazókörök az alábbiak:

5. sz. szavazókör: József A. Ált. Iskola (Deák F. u. 14.)

6. sz. szavazókör: Dózsa Gy. Ált. Iskola (Dózsa Gy. u. 26-32.)

7. sz. szavazókör: Kossuth L. Középiskola (Kossuth Lajos utca 34.)

10-11-12. sz. szavazókörök: Móra F. Gimnázium (Kossuth Lajos utca 9.)

13. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola (Szent Imre herceg u. 1-3.)

14. sz. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola (Oskola u. 1-3.)

15. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola (Szent Imre herceg u. 1-3.)

16-17. sz. szavazókörök: Volt Bankfalui Ált. Iskola (Alpári út 61.)

19. sz. szavazókör: Boda Bálint Vegyesbolt (Mészöly Gy. u. 1.)

20-21. sz. szavazókör: Darvas Ált. Iskola (Darvas tér 10.)

26. sz. szavazókör: Kossuthvárosi Óvoda (Dessewffy u. 38.)

27. sz. szavazókör: Közösségi Ház (IX. körzet 188.)

28. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola (XI. körzet 1.)

29. sz. szavazókör: Gazdaköri Iskola (XI. körzet 352.)

A szavazóköri névjegyzékben szereplő adatok módosításával kapcsolatban – a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknél meghatározott módokon – az alábbi ügyekben nyújtható be kérelem:

 • átjelentkezés iránti kérelem 2018. április 6-án 16.00 óráig
 • mozgóurna iránti kérelem
  • a Helyi Választási Irodához 2018. április 6-án 16.00 óráig,
  • a lakóhely szerinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottsághoz 2018. április 8-án 15.00 óráig
 • külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2018. március 31-én 16.00 óráig

Átjelentkezés iránti kérelem:

Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe vételüket. A törvény lehetővé teszi, hogy a tartózkodási helyen történő szavazáskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 12. sz. szavazókör Móra F. Gimnázium (Kossuth Lajos utca 9.)

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. Mozgóurna csak írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja előtt, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig, a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Az írásbeli kérelmet bárki eljuttathatja a választópolgár helyett a Helyi Választási Irodához vagy a Szavazatszámláló Bizottsághoz (pl. rokona, ismerőse).

Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek és élni kívánnak választójogukkal, átjelentkezéssel ÉS mozgóurnával tudnak szavazni. Először átjelentkezési kérelmét kell benyújtani a Választási Irodához, mely alapján átkerül az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt 12. sz. szavazókör névjegyzékébe. Ezt követően a Választási Irodától vagy a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől kérhetik, hogy választójoga gyakorlása céljából a választás napján mozgóurnával felkeressék.

Ugyanígy kell eljárnia annak a választópolgárnak, aki Kiskunfélegyháza területén belül tartózkodik ugyan a választás napján, de lakóhelyétől eltérő címre igényli a mozgóurna kivitelét.

Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlését legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig, nem szavazhat a lakóhelye szerinti szavazókörben!

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. Így Magyarország nagykövetségein vagy főkonzulátusán szavazhatnak.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) célszerű meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve főkonzulátusán működnek külképviseleti választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozóan.

Bármilyen egyéb kérdésükkel forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához!

4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda és Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Irodájának elérhetőségei

1./ Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Irodájának, valamint a 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője:

Dr. Faragó Zsolt jegyző
Tel.: 76/562-015
Fax: 76/462-252
e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

2./ Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Irodájának, valamint a 04. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda elérhetőségei:

2.1./ 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. em. 30. szoba (Jegyzői Titkárság)

 • ajánlóívek igénylése, átadása
 • jelöltbejelentés,
 • választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése,
 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
 • szavazási levélcsomag átvétele 2018. 03. 24-től 2018. 04. 06-ig
  munkanapokon 9.00 – 16.00 óra között
 • szavazási levélcsomag leadása a szavazás napján 6.00 – 19.00 óráig
 • mozgóurna kérelmek leadása 2018.04.06-án 16.00 óráig
 • Választási Információs Szolgálat (VISZ) munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig

Telefon: 76/562-015
Fax: 76/462-252
e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

2.2./ 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. em. 27. szoba (Anyakönyvi Hivatal)

Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig:

 • nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,
 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához,
 • személyes adatok kiadásának megtiltása.

Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig:

 • átjelentkezési kérelem benyújtása,
 • külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtása.
 • új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette

Telefon: 76/562-051
Fax: 76/462-252
e-mail: jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

Dr. Faragó Zsolt
Helyi Választási Iroda
vezetője

Tájékoztató független jelöltek, jelölő szervezetek részére a jelöltállításról

1./ Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani –, a választás kitűzését követően – a képviseletére jogosult személy jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő szervezet a jogerős nyilvántartásba vételét követően igényelheti a jelöltajánláshoz szükséges ajánlóíveket.

A bejelentést a jelölő szervezet képviseletére jogosult személy teheti meg. A Nemzeti Választási Iroda a bejelentett és nyilvántartásba vett jelölő szervezetekről közhiteles, elektronikus nyilvántartást vezet, melyet folyamatosan frissít a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján

2./ A független jelölt, illetve a jelölő szervezet az ajánlóívet írásban, az erre a célra szolgáló nyomtatványon (A1) igényelheti, attól az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától – a Bács-Kiskun megyei 04. sz. OEVK esetében a Kiskunfélegyháza székhelytelepülésen működő OEVI, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1. I. em. 30. – (továbbiakban: OEVI), amelynek választási bizottsága a jelölt nyilvántartásba vételére jogosult (továbbiakban: OEVB).

Jelölő szervezet jelöltje nem igényelheti az ajánlóív kiadását, kivéve, ha az Országos Választási Iroda által vezetett jelölő szervezetek közhiteles, elektronikus nyilvántartásában a jelölő szervezet nevében jelölt, lista bejelentésére meghatalmazott személyként rögzítve van, vagy ha képviseleti jogosultságát egyéb módon igazolja.

3./ Az OEVI ellenőrzi az ajánlóív igénylésben foglaltakat, és amennyiben az igénylés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, haladéktalanul, de leghamarabb 2018. február 19. napján kiadja az igényelt számú ajánlóívet.

Az OEVI az ajánlóíven feltünteti a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet, illetve közös jelölt esetén valamennyi jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését, továbbá az ajánlóíveket sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal látja el. Az OEVI az ajánlóívek átadásáról átvételi elismervényt állít ki.

4./ A választópolgár a fenti módon kitöltött és hitelesített ajánlóíven teszi meg ajánlását a személyi azonosítására szolgáló adatok kitöltésével.

Jelöltet az a választópolgár ajánlhat, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelöltet azonban csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az aláírást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. A Ve. 123. § (2) bekezdése felsorolja azokat a helyszíneket, ahol nem gyűjthető ajánlás.

5./ A megfelelő számú ajánlás összegyűjtését követően a jelöltet az E1 nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az OEVB-nél, legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig. Egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A független jelölt, illetve a jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni az OEVI-nek – a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. Az ajánlóívek leadásának elmulasztása esetén az OEVB hivatalból eljárva bírságot szab ki, melynek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000.-Ft. Nem szabható ki bírság a jelölt bejelentésére vonatkozó határidő elteltét követő napon (2018. március 6-án) 16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A közös jelölt állításakor az E1 nyomtatványon be kell jelenteni azt is, hogy a jelölt a pártok költségvetési támogatása szempontjából melyik jelölő szervezethez tartozik. Az OEVI a jelölt bejelentésekor a független jelölt, illetve jelölő szervezet által átadott dokumentumok átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

6./ Az OEVI az azonnal ellenőrizhető adatokat a bejelentő jelenlétében, az ajánlásokat 3 napon belül ellenőrzi. Az ellenőrzésről készült OEVI tájékoztatás alapján az OEVB legkésőbb a bejelentéstől számított 4 napon belül a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet nyilvántartásba veszi.
7./ A jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá, ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából.

Bács-Kiskun Megyei 04. sz. OEVK Választási Iroda

Tájékoztató szavazókörökről

Az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásán a választópolgár belföldön a lakcíme szerinti szavazókörben (átjelentkezéssel a kijelölt szavazókörben) szavazhat.

A szavazás helyét a megküldött értesítő tartalmazza. Kérjük, szavazás előtt feltétlenül tekintse meg az értesítőn a szavazás helyét, mivel egyes szavazókörök elnevezése, valamint címe eltérhet a korábbi években megszokott szavazóhelytől.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű lakóhellyel rendelkező és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a 12. számú szavazókörben (Kossuth Lajos utca 9., Móra Ferenc Gimnázium) élhetnek választójogukkal

Helyi Választási Iroda

Kiskunfélegyházán az országgyűlési választókon az alábbi szavazókörök működnek

1-2-3. sz. szavazókörök: Platán Utcai Általános Iskola Platán u. 12.

4. sz. szavazókör: Szegedi Úti Óvoda Szegedi út 5.

5-6. sz. szavazókörök: József A. Általános Iskola Deák F. u. 14.

7. sz. szavazókör Dózsa Gy. Ált. Iskola Dózsa Gy. u. 26-32.

8. sz. szavazókör: Szent Benedek Iskola Kossuth u. 24.

9. sz. szavazókör: Kossuth L. Középiskola Kossuth u. 34.

10-11-12. sz. szavazókörök: Móra F. Gimnázium Kossuth u. 9.

13. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola Szent Imre herceg u. 1-3. (korábban a Móra F. utcai Óvodában működő szavazókör helyett)

14. sz. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola Oskola u. 1-3.

15. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola Szent Imre herceg u. 1-3.

16-17. sz. szavazókörök: Volt Bankfalui Általános Iskola Alpári út 53.

18. sz. szavazókör: Baromfifeldolgozó Üzem Csongrádi út 101.

19. sz. szavazókör: Boda Bálint Vegyesbolt Mészöly Gy. u. 1.

20-21. sz. szavazókörök: Darvas Általános Iskola Darvas tér 10.

22. sz. szavazókör: Aranyhegy, volt iskolaépület Csillag u. 1. (Aranyhegyi lakótelepen korábbi választásokon Kecskeméti úti Iskola néven szereplő épület)

23-24-25. sz. szavazókörök: Bercsényi Utcai Óvoda  Bercsényi u. 5.

26. sz. szavazókör: Kossuthvárosi Óvoda Dessewffy u. 38.

27. sz. szavazókör: KUNVILL Kft. Iroda Izsáki út 34.

28. sz. szavazókör: Félegyházi Waldorf Iskola (volt Petőfi Iskola épületében) Kossuth u. 29-31.

29. sz. szavazókör: Közösségi Ház IX. körzet 188.

30. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola XI. körzet 1.

31. sz. szavazókör: Gazdaköri Iskola XI. körzet 352.

Hirdetmény